COMVA - schoolproject

COMVA  te Bainet-Chaumeil

De schade, aangericht door de aardbeving van 12 januari 2010, heeft het schoolproject COMVA deels verwoest. Het was onverantwoord om het gebouwtje in gebruik te nemen. Het instortingsgevaar was te groot. Het was voor de betreffende gemeenschap dan ook erg belangrijk om dit schoolgebouw zo snel mogelijk te herbouwen. De dorpelingen werden nauw betrokken  bij de totstandkoming van het project.

De materialen werden met de ter beschikking gestelde middelen in Haïti aangekocht. Ze werden met behulp van de bewoners naar de betreffende locaties gebracht. De controle op en de evaluatie van de werkzaamheden werden ter plaatse uitgevoerd door de raadgevende ingenieur en de medewerkers van onze partnerorganisatie FONVIE.

 

Het feit dat door Finado ook maaltijden aangeboden worden in de school COMVA werkt voor de arme bevolking drempelverlagend.

Jaarlijks wordt COMVA voorzien van het nodige schoolmateriaal. Dit wordt aangekocht in het bedrijf 'Henri Deschamps' te Port-au-Prince.

April 2016: dankzij de steun via scholenacties werden er comfortabele schoolbanken aangeschaft.

 

Geplande werkzaamheden 2016:

  • een sanitair gebouw wordt opgetrokken
  • het boren van een waterput en het bevestigen van een handmatige waterpomp 
  • de jaarlijkse onderhoud van het golfplaten dak (het insmeren met olie). Dit kost jaarlijks 350 euro.