Voedingsprojecten

Voedingsprojecten verbonden aan onze schoolprojecten

Volgens de Voedsel- en Landbouworganisatie van de VN (FAO) is Haïti een land waar een hoog percentage van de bevolking lijdt aan chronisch voedseltekort. De mensen verdienen te weinig om zich in de minimale dagelijkse calorieënbehoefte te kunnen verschaffen. Deze situatie leidt tot een hoog sterftecijfer.

De extreem arme gezinnen trachten te overleven met voedsel dat vooral uit granen bestaat. Dit is onvoldoende. Ze hebben een gebrek aan een aantal essentiële voedingsbestanddelen die een absolute voorwaarde zijn om een normale gezondheid te behouden.

Voedsel zoals onder andere melk, die noodzakelijk zijn voor jonge kinderen ontbreekt meestal.

Door een tekort aan bouwstoffen, zoals vitaminen en mineralen, krijgt het kind minder fysieke en geestelijke ontwikkeling. Het verhoogt het risico op allerlei ziektes.

 

FINADO-voedingsprojecten zijn meestal verbonden aan onze schoolprojecten.

Deze maaltijden geven kinderen een bijkomende stimulans om naar school te blijven gaan.

 

 • 'La Cantine' (Torbeck)
 • La centre de Nutrition (voor niet schoolgaande kinderen -Torbeck)
 • Bel Avenir Bacefop (Croix Hilaire)
 • John Wesley (Trou Chouchou-Cocoyer)
 • OEPVM (Artibonite - la Chapelle) Ecole Chrétienne la Cour Bainet
 • COMVA (Bainet)
 • Ecole Chrétienne la Cour Bainet

 

Voedingsprojecten worden vaak gekoppeld aan winstgevende activiteiten.
 

Enkele voorbeelden:

 

 • Dorpelingen bewerken het veld, de oogst is bestemd voor de schoolmaaltijden.
   
 • In Torbeck werd een bakkerij opgetrokken. Dit geeft niet alleen werkgelegenheid – het brood wordt gebruikt voor de voedingsprojecten en de straatarme gezinnen in dit gebied.