TENTOONSTELLING CC STROMING TOT 12 OKTOBER

Op 6 september opende de Gros tentoonstelling 'Solidarid'eau' in CC Stroming in Berlare. Zeven Berlaarse vierde-pijler-initiatieven (waaronder Finado Ethiopië) en NGO Protos stelden hun projecten voor in een fototentoonstelling georganiseerd i.s.m. CC Stroming, de Provincie Oost-Vlaanderen en de Gemeente Berlare. Greta Van Boven voorzitster van de Gros stelde de sprekers voor : WIlliam Blondeel (dir. Welzijn Prov. O.Vl), Mark de Spiegelaere (Protos) en Ann Van Driessche (Schepen Ontwikkelingssamenwerking). De opening van de tentoonstelling werd gevolgd door de opening van een tweede tentoonstelling rond Congo op het kasteel, een woordje van Europees Commisaris Karel De Gucht... en een gesmaakte receptie.