MELKETZEDEK ACADEMY - WELKITE (GURAGE - SPNR)

Melketzedek Academy – Welkite

2 juli 2013

De aalput en de fundering voor het nieuwe sanitaire blok zijn klaar. De tank is 6.10 meter lang en 4,10 meter breed. De fundering is 4 meter diep. Ook voor de andere bouwwerken diende men zo diep te graven om harde grond te raken. Een tweede bedrag wordt over gemaakt voor de ruwbouw (muren en dak).  

Juni 2013

Finado financierde in de school (kort na de bouw van de KG) een klein sanitair blok. Met de bouw van de lagere school is het aantal leerlingen gestegen tot meer dan 1000.  Reeds in november werd vastgesteld hoe dringend het is om een tweede blok met toiletten op te trekken. Toch duurde het tot in de maand mei vooraleer de plannen defintief waren en het eerste geld kon worden over gemaakt. Intussen zijn de werken gestart...  

November 2012 (Filip en Greta)

Abba Eyassus wacht ons reeds op in de school. Katleen was er bij toen de school in mei geopend werd. Toen Abba Eyassus ons het plan jaren geleden voorlegde konden we moeilijk geloven dat hier ooit een vier-verdiepen-tellende-lagere-school zou staan. Er was zoveel inspanning nodig geweest om hier eerst een kleuterschool te bouwen. Gelukkig konden we rekenen op financiële steun van de Belgische overheid, bt-kwart-triatlon, rotary en een schare andere sponsors.

We beklimmen de trap en moeten ons letterlijk tegen de stroom leerlingen inwerken. Abba Eyassus zegt dat de school nu duizend leerlingen telt. Michel was hier met ons in 2007. Er was op dat ogenblik enkel een fundering voor de kleuterschool gelegd. Op vijf jaar is hier als het ware een wonder gebeurd. Op de bovenste verdieping is een bibliotheek en een computerkamer ingericht. De school heeft meer computers nodig om de leerlingen kennis te laten maken met het gebruik van de computer.

Bij aankomst krijg ik een hand van Jonas. Hij is vastbesloten om mijn hand het hele bezoek niet meer los te laten. Hij wil mij elk hoekje van de school laten zien: de kinderen die een plaatsje gezocht hebben in de schaduw om hun middagmaal op te eten, de jongens en meisjes die aan het volleyballen zijn, de slapende kleuters, de wasplaats… Het is opvallend hoe netjes alles is. We zijn in de wolken hoe alles hier onderhouden is. Het sanitair is al enkele jaren oud en onberispelijk. Toch is het onvoldoende… in de toekomst moet hier afzonderlijk sanitair komen voor de kleuters, de jongens en de meisjes van de lagere school.

Zaterdag 26 mei 2012 (Katleen).  Een hoogdag voor Finado. In Welkite werd de Melketzedek school plechtig geopend. Sinds 2005 werkt Finado Ethiopië samen met Abba Eyassus uit Mehure Gedame Eyassus om aan de rand van Welkite een grote kleuter –en lagere school uit te bouwen. Katleen Vermeire vertegenwoordigde Finado op de opening. Ze is professioneel, privé en via B.T.Kwarttriatlon betrokken bij de totstandkoming van de school. Dit megaproject was mede succesvol dankzij structurele steun van Dienst Vredesopbouw van de Belgische Federale Overheid en de Gemeente Berlare. Inner  Wheel en Rotary Wetteren gaven onlangs nog een boost aan het project. Student Kick Off – editie 2011 zorgde voor fondsen voor de eindafwerking. Hier volgt het verslag van Katleen :

Al heel vroeg ’s morgens vertrek ik met SeyoumenYoseph naar Welkite, voor een dag waarop we allemaal heel lang gewacht hebben: na vandaag wordt de school namelijk officieel geopend!

Welkite is het oudste en grootste schoolproject van Finado Ethiopië.  We bouwden er over een periode van 7 jaar een kleuterschool en een lagere school op een site die voorheen leeg en volledig verwilderd was.  Nu staat daar een kleurrijke kleuterschool en een prachtig, 4 verdiepingen hoog gebouw voor de kinderen van de lagere school.  Finado was niet de enige sponsor van het project, maar wel veruit de grootste.

Er is een plechtige ceremonie georganiseerd waarop honderden gasten uitgenodigd zijn: afgevaardigden van de Gurage gemeenschap, van de gemeente Welkite, van de Orthodoxe Kerk, sponsors, leerkrachten, en niet te vergeten de kinderen en hun ouders natuurlijk.

Al van op straat zien we dat er de laatste weken erg hard gewerkt is aan het schoolgebouw.  Alle stellingen zijn verdwenen en het hele gebouw is netjes geschilderd.  Het is bovendien feestelijk versierd met vlaggen en linten.  We worden hartelijk ontvangen en mogen plaats nemen onder een grote zonnetent.  Terwijl we regelmatig getrakteerd worden op kleine hapjes (popcorn, cake, koffie,…) genieten we van een gevarieerd programma.  De kinderen dansen, zingen, dragen gedichten voor en geven een heuse taekwondo demonstratie.  De monniken van MehureGedameEyassus zegenen de school met hun traditionele religieuze gezangen, een ceremonie die ook voor niet-Orthodoxen fantastisch mooi is. 

De rode draad doorheen dit alles is de verering van de vorig jaar overleden AbunaMelketsedek, bisschop van de Ethiopische Orthodoxe Kerk en initiatiefnemer en bezieler van deze nieuwe school.  Hij is het die het plan opvatte om deze school te bouwen, hij is het die op zoek ging naar sponsers…maar spijtig genoeg heeft hij het resultaat van zijn inspanningen niet meer kunnen meemaken.  Ik heb het geluk om Abuna zelf ontmoet te hebben enkele jaren geleden, en ik kan de vele lofbetuigingen omtrent zijn persoon alleen maar bevestigen.  Hij is één van de meest charismatische personen die ik ooit ontmoette, enorm begaan met zijn medemensen, onafhankelijk van religie, en steeds actief op zoek naar manieren om mensen een betere toekomst te geven.  Fysisch is hij hier niet aanwezig, maar dat hij hier nog niet vergeten is, is meer dan duidelijk.

Op het einde van het programma volgen nog enkele toespraken door vertegenwoordigers van locale en regionale overheden, door AbaEyassus, en ook aan mij wordt gevraagd om even het woord te nemen:

“...In naam van allen die via Finado een bijdrage leverden aan dit project:

-         de Belgische Overheid en de Gemeente Berlare

-         de organisatoren en de deelnemers van BT Triatlon, jaar na jaar,

-         Rotary Wetteren, Innerhweel Wetteren

-         de duizenden studenten die het Student Kick Off Festival in Gent bijwoonden en allemaal 1 euro bijlegden voor deze school

-         en vele andere sponsors...

Hier staan we nu: het gebouw is er, de leerkrachten zijn er, de studenten zijn er en de goede sfeer is er.  Maar dit zijn nog maar de ingrediënten voor het echte werk dat nu moet beginnen.  We hopen dat deze school aan duizenden kinderen degelijk onderwijs zal verschaffen en hen de kennis zal bijbrengendie noodzakelijk is voor een betere toekomst.  Niet alleen voor hen zelf, maar ook voor hun kinderen, hun kleinkinderen en hun achterkleinkinderen.  Alleen dan zullen we deze missie als echt geslaagd kunnen beschouwen...”

Deze fantastische dag wordt afgesloten met een traditionele maaltijd in een nabijgelegen zaal.  Het eten is heerlijk, en de sfeer ook.  Er wordt nog lang nagepraat en met spijt in het hart moet ik afscheid nemen.  Diezelfde avond vertrek ik immers nog terug naar België…na een week van hard werken had ik me geen betere apotheose kunnen voorstellen!