Gura Awash School - Ginchi (Oromiya)

 Gura Awash School – Ginchi

Okotber 2013  De laatste bouwfase is begonnen. Het materiaal voor de afwerking ligt klaar en de fondsen zijn overgemaakt aan Ethiopië. Met wat geluk kunnen leraarskamer.. geopend worden bij het controlebezoek in November.

Juni 2013

Ook in de bouw van een leraarskamer, kantoor en bib zit nu uiteindelijk schot. Men is begonnen met het plaatsen van een betonnen vloer. Finado zoekt nog steeds sponsors voor de afwerking : ramen, deuren, meubilair... Ook de inrichitng van een zero-klasje (voorbereidend op het eerste leerjaar) staat nog op het programma.

November 2012

Op de weg worden we reeds opgewacht door een groep leerlingen te paard die ons naar de school begeleiden. Alle leerlingen staan voor de school in een lange rij op ons te wachten. Zodra we uitstappen beginnen ze te zingen. Aan de schoolpoort krijgen we bloemen.

Girma en de schooldirecteur nemen ons onmiddellijk mee naar de andere kant van de school. Onderweg zien we overal de banners van het sensibiliseringsproject dat we hier samen met de school en de  Provincie Oost-Vlaanderen op poten zetten, met de bedoeling de leerlingen respect bij te brengen voor de schoolomgeving. Daaraan gekoppeld een project rond algemene hygiëne.

We vragen aan Anne-Marie Dujardin om samen met Greta het nieuwe sanitaire blok te openen. Girma is terecht fier op zijn werk. Het sanitair is water-gespoeld en zeer mooi geïnstalleerd. (dat is niet overal zo in Ethiopië) De schooldirectie wil onze gasten alles laten ziet wat we samen verwezenlijkten. Vooreerst de twee lemen klassenblokken die gerenoveerd en bemeubeld werden. Het is allemaal in perfecte staat. Dan naar de twee nieuwe klassenblokken die nu al twee jaar in gebruik zijn. Hier en daar zien we dat er recent herstellingen zijn uitgevoerd aan dorpels… We zullen met Finado een budget voorzien om enkele muren bij te pleisteren. Eén klasje is in gebruik als ‘zero-class’. De school heeft geen kleuterschool maar in het klasje worden kinderen voorbereid op het eerste leerjaar. Dit klasje heeft geen aangepast meubilair. Een vijftigtal kleurrijke plastic-stoeltjes zou maar een kleine investering zijn.

Het waterproject dat twee jaar geleden geopend werd is in perfecte staat. We proberen de kraantjes, de watertank is vol want er zit veel druk op het water. De ruwbouw van de leraarskamer, bibliotheek en het kantoor is vrijwel klaar.

Tenslotte bezoeken we een tweede sanitair blok (we willen op zo’n grote school gescheiden sanitair voor jongens en meisjes). Ook dit blok is in zijn afwerkingfase.  Aan de opening van het nieuwe sanitair (het eerste sanitair in deze school) is een waar schoolfeest gekoppeld, met de nodige toespraken en plichtplegingen. Yoseph, wijzelf en de directeur vertellen nog een over het belang van respect voor de schoolgebouwen en het meubilair – niet enkel in het belang van de leerlingen die hier nu op school zitten, maar ook voor de komende generaties studenten. Maar ook de leerlingen vertolken in toneelstuk het belang om de school netjes te houden.  Het is met de nodige humor gebracht en kan rekenen op een groot applaus. De turngroep van de school geeft een indrukwekkende demonstratie, er wordt gezongen en gedanst… en we kunnen niet weerstaan om zelf ook eventjes mee te dansen. Net als bij de vorige bezoeken krijgen we van de school enkele prachtige foto’s. Op de foto’s staan kinderen met versleten handboeken… daarin is vast een boodschap te lezen!

Het Sanitair - sensibilisatieprogramma in Ginchi wordt uitgevoerd met de steun van de Provincie Oost-Vlaanderen

 

 

 

Oktober 2012

Seyoum bezocht deze week de Gura Awash school in Ginchi. Het eerste sanitaire blok is nu volledig afgewerkt. Finado investeert nu in een tweede blok en financiert de verdere afwerking van het kantoor, de bibliotheek.... Seyoum besprak met de directie de sensibiliseringscampagne die binnenkort van start gaat. Het is de bedoeling om leerkrachten en leerling te motiveren om zorgzaam om te gaan met het schoolmeubilair en respect te hebben voor de gebouwen. Om deze campagne te fnancieren kon Finado rekenen op steun van de Provincie Oost-Vlaanderen.

Finado en de school sloten ook een nieuwe partnerschap-overeenkomst af.