Akaki Coöperatieve - Akaki Kality (Addis)

Juni 2013 De nieuwe loods is klaar. De coöperatieve zal hier graan malen en zo zelfbedruipend zijn .Hiermee komt (voorlopig) een eind aan de samenwerking tussen de coöperatieve in Akaki en Finado. De organisatie onderhandelt momenteel met de electriciteitsmaatschappij voor een aansluiting op het electriciteitsnet. 

Bezoek november 2012 (Greta en Filip) We zien onmiddellijk het verschil. De weggezakte loods is afgebroken. Met geld van Finado (met sponsoring van Proctor & Gamble) is hier een fundering gelegd en een nieuwe loods met een constructie van eucalyptus en golfplaten opgetrokken. Zodra Finado het volgende bedrag zal vrijmaken kan een betonnen vloer gegoten worden en de machines voor het malen van graan geïnstalleerd worden. We inspecteren ook de eerder aangekochte injera-en broodbakmachines, de stoelen die aangekocht zijn… Alles is in perfecte staat. Een koffieceremonie moeten we afslaan want er staat nog een bezoek op het programma.

Bericht maart 2012. Het weekend van 25 maart werden de laatste stoelen geleverd in de coöperatieve in Akaki Kality. Finado zorgde er eerder voor dat een dorp in Kality drie aftappunten voor drinkbaar water kreeg. Voor de coöperatieve werden machines aangekocht om brood en injera te bakken... en tafels en stoelen. De coöperatieve  verenigt onder andere vluchtelingen en ontheemden uit (de grensstreek) Eritrea. De grond werd hen toegewezen door de Ethiopische overheid die ook zorgde voor een aantal grote ruimten voor gemeenschappelijk gebruik. Seyoum was hetzelfde weekend uitgenodigd op een conferentie. Hier werd de vraag herhaald aan Finado om te helpen bij het opnieuw opbouwen van een constructie die moet dienst doen als maalderij. De constructie liep grote schade op tijdens een hevige storm.