BEWA...LOPEND WATER EN BOUW KLASSEN IN VOLLE GANG

25 oktober 2013 Eindafwerking klassen

De laatste bedragen voor de eindafwerking van de klassen van de Bewa-school zijn overgemaakt. De klassen moeten gebruiksklaar zijn voor het einde van het jaar.

11 juni 2013.  Volgende faze bouw klas

Dinsdag 11 juni bezocht Seyoum de Bewa-school in Fiche. De muren van de klassen zijn nu klaar en er kan begonnen worden met het dak. Daarna kan aangevat worden met de afwerking van de klassen : pleisterwerken, plaatsen van ramen en deuren. Voor de klassen zal ook meubilair en schoolmateriaal aangekocht worden. 

Bouw van vier nieuwe klassen in snel-tempo - mei 2013

Eind november 2012 waren de funderingen klaar. Enkele weken geleden ontvingen we foto's van de voorbereidende werken voor het optrekken van de muren van vier nieuwe klassen. Het geld hiervoor werd bijeengebracht door giften n.a.v. het huwelijk van Hilde en Rik, Werknemers van SD-Worx en de St.Lucasschool uit Antwerpen. Nu is het metsen in volle gang.

Aansluiting water brengt drinkbaar water in school. April 2013

De aansluiting van de Bewa Lagere School op het waterleidingnet zorgt niet alleen voor drinkbaar water voor de kinderen... maar ook het nieuwe sanitair kan in gebruik genomen worden... en het water voor de metsers die de vier klassen bouwen moet niet meer worden aangedragen. Het waterproject kon geraliseerd worden danzij de financiële steun van de Gemeente Berlare (GROS) en Run4water.

Bezoek aan Bewa School - november 2012

De ontvangst in de Bewa-school is heel hartelijk. De leerlingen staan te zingen en Greta krijgt bloemen. De directeur kan niet wachten om ons te tonen wat hier samen met Finado op zo’n korte tijd verwezenlijkt werd. De watertanker staat op een betonnen verhoog opgesteld met daarna de net afgwerkte aftapplaats. De leiding is gegraven tot aan de straatzijde en de buis is gelegd. Het is nu enkel wachten tot de overheid de leiding aankoppelt.

Het geld voor het waterproject werd verzameld door Event4water en Run4water...

Dan naar het nieuwe sanitair blok. De allerlaatste afwerking kan pas gebeuren als ook hier het water aangekoppeld is. De doorgang voor de aankoppeling van de leidingen onder het gebouw moet zolang open blijven. We zijn ook verrast dat de funderingen van de nieuwe klassen reeds klaar zijn.

Wanneer we de oude klassen bezoeken zien we hoe noodzakelijk het is dat er nieuwe klassen zijn. De oude lemen klassen zitten vol gaten en zijn door de loop der jaren aan het scheefzakken. Het zijn donkere ruimten waar tot 70 leerlingen per klas les volgen.

Natuurlijk hier ook de verplichte toespraken. We drukken de ouders, het schoolcomité, de leden van de kebele (woreda), leerkrachten en leerlingen op het hart dat wij wel kunnen instaan voor de infrastructuur… maar dat het ‘onderwijs’ van hen moet komen. Dit is de enige sleutel naar een betere toekomst.

 

De Bewa lagere school in Fiche is een project waar Finado in 2011 kennis mee maakte. Fiche ligt ongeveer 120 km ten Noorden van de Ethiopische hoofdstad in de regio Oromia. Dichtbij Fiche ligt de Canyon van de Blauwe Nijl en het historische klooster van Debre Libanos. In Fiche ging Finado ook een partnerschap aan met een Technische school (TVET)

Op tafel ligt nu een plan voor de bouw van een klassenblok met vier klaslokalen. Het project zal (door zijn omvang) gespreid worden over twee jaar (2012-2013).

De school telt ongeveer 500 leerlingen. Een eerste project is gericht op de bouw van nieuw sanitair voor de school. Via Run4water wordt ook nog eens gezorgd dat er drinkbaar water binnen de schoolmuren komt.

 

Met de giften ontvangen ter gelegenheid van het huwelijk van Hilde en Rik, aangevuld met een gift van SD-Worx zal meer dan 60% van de kosten voor de bouw van de nieuwe klassen gedekt worden.

Bij de giften voor dit project konden we rekenen op een groot aantal sponsors uit het Franstalige landsdeel !

 

L’école primaire Bewa a Finche est un project avec lequel Finado a fait connaissance en 2011. Fiche se situe à environ 120 km au nord de la capitale dans la region Oromia. Près de Finche se trouve le Canyon du nile Bleu et le couvent historique de Debre Libanos. Finado a aussi un partenariat avec un école technique.

L’école compte environ 500 élèves. Le premier project vise la construction d’un bloc sanitair pour l’école. Avec le project Run4water on procure l’eau potable dans l’école.

Pour le moment nous avons les plans pour la construction d’un bloc de classes avec 4 locaux. Vue le grandeur du project, le project durera deux ans (2012-2013)

Grâce aux dons que nous recevons du mariage de Hilde et Rik et un don de SD-Worx nous avons déjà assez pour pouvoir payer pour 60% des dépenses nécessaires pour la construction.

(mer foto's zie Media / foto's)