ETHIOPIAN ANDINET - PETERSCHAPPEN (COL.DECORUM) EN PROJECTEN

12 november 2012 

Bij aankomst in de school staan alle leerlingen buiten en zingen ze het uit op een actuele Ethiopische hit. Het is nogal overweldigend zoveel ‘jong geweld’. De scouts staan in gelid en na de nodige plichtplegingen worden we naar het kantoor van de directeur gebracht om er kennis te maken met de 25 kinderen die door Collectief Decorum gesponsord worden. De school is enkele maanden geleden van ‘public’ school veranderd naar een ‘government’ school. Alle pogingen om ons duidelijk te vertellen hoe die verschillen nu juist in elkaar zitten mislukken… en we besluiten om ons daar morgen eens een goed beeld van te vormen.

De kinderen schuiven één voor één aan om een nieuw boekentasje, een uniform en een attentie te krijgen. We nemen veel foto’s van de fiere jongens en meisjes.

Dan gaan we kijken naar de steunmuur die nu zou moeten klaar zijn. Er blijkt een obstakel te zijn want een bewoner op de plaats waar de steunmuur dient vernieuwd te worden heeft een proces aangespannen. In afwachting van een uitspraak kan de volledige muur nog niet worden afgewerkt. We bezoeken de grote hal die finado hier in 2005/2006 reeds liet optrekken, het sanitair dat verleden jaar werd geopend door Leo De Visscher bij ons bezoek aan de school, het lab enz…

We zijn echter niet tevreden van de manier waarop sommige investeringen er nu bij staan. Het sanitair is niet fris en bovendien blijkt één deur kapot en een andere hangt uit zijn hengsels… de watertank is niet aangesloten en een deel van het plafond van de grote hall heeft waterschade geleden. Tijdens de koffieceremonie vinden we het tijd om te zeggen dat het zo niet verder kan. De sensibiliseringscampagne heeft hier duidelijk niet de gewenste impact gehad.

Men belooft om zaken op orde te stellen. We vragen dan ook dat er binnen de twee maand aangetoond wordt dat dit ook effectief zo is en dat we bewijs krijgen van de aanpassingen.

Bericht 3 november 2012. Op 2,3 en 9 en 10 november speelde Collectief Decorum het stuk RED STAR LINE. Een verhaal over mensen op weg naar een nieuw leven. De opbrengst van het stuk gaat naar V.Z.W. Finado en het ontwikkelingswerk van Pater L.De Visscher. Sind het eerste stuk dat Collectief Decorum op de planken bracht steunt het gezelschap een groep van 25 schoolkinderen in de Ethiopian Andinetschool in Addis Abeba. Finado zorgt voor inschrijvingsgeld, een schooluniform ...

Bericht maart 2012. Het blijft boeiend om een project vorm te zien krijgen. Dat gebeurt nu ook in de Ethiopian Andinet waar men bezig is de steunmuur op te metsen. De muur moet zorgen dat de gebouwen aan de achterzijde van de school beschermd worden tegen verzakking. Op de nieuwe muur  komt een nieuwe afsluiting die de leerlingen moet beschermen zodat ze niet van de stijle helling naar beneden kunnen vallen. (aan de achterzijde van de school bevinden zich de nieuwe toiletten, de bibliotheek en het lab.)