TVET Technisch en Beroeps Fiche (Oromiya)

Juni 2013 - afwerking uiteindelijk in gang geschoten

Op 11juni bezocht Seyoum het project in de TVET-school met de bedoeling de stand van de werken te evalueren en te zien wat nodig is om het project af te ronden voor de aanvang van het nieuwe schooljaar na 11 september. Er werd ook aan de aannemer gevraagd een planning van de afwerkingsfaze voor te leggen.

TVET-technische en beroeppschool – Fiche (Oromiya)

De school ligt op een immens terrein dat je kan bereiken via een aardeweg een kilometer van de hoofdbaan. Het is een indrukwekkende site met moderne gebouwen waarvan een twee verdiepingen hoog tellend gebouw – geschonken door Iran – heel erg in het oog springt. Onze aandacht gaat natuurlijk naar de koeienstal die we hier financieren. Hier zullen jongens, meisjes maar ook landbouwers uit de omgeving kennis maken met technieken rond vetmesten van dieren en melkproductie. De opbrengst van de dieren/hun melk moet de school extra financiële inkomsten bieden. Zodra de vloer gegoten is en de voederbakken gemetst zijn zullen de eerste koeien aangekocht worden. Er zijn reeds 40 leerlingen ingeschreven.