ACTIVITEITEN BELGIË 2013 - VERSLAGEN

18 januari - 1 februari. Stella Maris Kortrijk. De Stella Maris school in Kortrijk heeft een stevige 'vastenactie' reputatie. Dit jaar koos de school het project 'Emanuel Lagere School' in Wonji Shoa - Ethiopië. Met hun steun willen de directie, leerkrachten en leerlingen een klas voor het achtste leerjaar bouwen. Dat maakt dat de leerlingen in Wonji Shoa dan de hele lagere school kunnen doorlopen en het regionaal examen afleggen. Finado Ethiopië is reeds enkele jaren actief in Wonji Shoa. Er werden nieuwe toiletten en klassen gebouwd. Voor de kleuters wordt een 'shelter' voorzien. Momenteel wordt een lokaal afgewerkt met de steun van enkele private sponsors die giften deden naar aanleiding van blijde gebeurtenissen.  Op 18 januari en 1 februari trokken Greta en Filip naar Kortijk om de leerlingen voro het project warm te maken. TIjdens zes powerpoint-sessies werden alle betrokken leerlingen en leerkrachten geinformeerd omtrent Ethiopië en de Emanuel Lagere School. In maart volgt een afsluitdag waarop de leerlingen tijdens een solidariteitsmaaltijd zullen kennis maken met Injera en Sega Wett.

26-27 januari - Concert Willem Vermandere - St. Gillis Waas
De kaartenverkoop voor het concert van WIllem Vermandere op 26 januari kende zo'n groot succes dat er een extra voorstelling kwam op 27 januari . De opbrengst van het concert gaat naar de projecten die dit jaar door Rotary St. Gillis Waas - Stekene gesteund worden. De club beslistte om o.a. de bouw en de inrichting van Finado in de Bewa-Lagere-School in Fiche te ondersteunen.  Beide voorstellingen waren uitverkocht.  Willem Vermandere bracht een avond/namiddag vullend programma waarbij de aanwezigen zowel ontroerd als aan het lachen gebracht werden. De voorzitter van Rotary St. Gillis Waas-Stekene lichtte kort de gesteunde projecten toe.

SKO SINT LUKAS ANTWERPEN – 28 FEBRUARI  Ook de leerkrachten en leerlingen van Sint Lukas kozen de Bewa-Lagere- School uit als ‘te steunen’ project. Aan de hand van een PowerPoint kregen de leerlingen in twee groepen informatie over Ethiopië en de school in Fiche. Via een sponsortocht willen de leerlingen geld bijeenbrengen om een klas in te richten

15 MAART 2013 STELLA MARIS QUIZ Hugo, Lucas, Pieter, Nathan, Stefan en Jeroen verdededigden op deze quiz waarvan de opbrengst naar Finado Ethiopië gaat... de Finao-kleuren. En dat deden ze met succes. Ze wonnen de quiz !

29 MAART 2013 STELLE MARIS AFSLUITDAG De school organiseerde als apotheose van de vastenaktie een spetterende afsluitdag.. Greta, Filip, Jeshim en Hanna trokken naar Kortrijk. Samen met de leerlingen van het 7de en 8ste jaar (ja dat bestaat !) maakten ze voor meer dan 500 leerlingen Sega Wett, tips en injera. Twee groepen konden ook kennis maken met een koffieceremonie.  De leerlingen gingen in de namiddag op sponsortocht... met als thema 'alles loopt op wieltjes'. Rolstoelen, rolschaatsen, skaters, een karretje getrokken door een pony... je kan het zo gek niet bedenken. Na afloop werden de leerlingen verzameld in de sporthal voor de overhandiging van de cheque !

29 MAART 2013 SKO ST LUKAS. De vastenaktie in Antwerpen werd ook afgesloten met een sponsortocht. Het enthousiasme moet wel heel groot geweest zijn... want Finado Ethiopië kon rekenen op een recordbedrag voor de school in Fiche.

APRIL 2013 GOUDEN ROEPIE LOOP .Op 18 april maakten een vijftigtal leerlingen van de Mater Salvatoris-school in Kapellen kennis met Ethiopië, Finado en de Technische school in Fiche.Tijdens een gouden Roepie-loop zamelen twee klassen geld in voor de aankoop van een computer voor TVET Fiche. 

APRIL 2013 SINT GEROLFSCHOOL MERENDREE. De school organiseerde de vastenactie van dit jaar ten voordele van Finado. De school is ook al  peter van Hawi in Ethiopië.

13 JUNI 2013. FINADO ONTVANGT CHEQUE VAN 7.500,00 EURO VAN ROTARY ST. GILLIS WAAS - STEKENE Greta nam in naam van Finado een cheque in ontvangst uit de handen van de Rotary-club-voorzitter. In een korte speach vertelde ze dat de bijdrage zal gebruikt worden voor de afwerking van de Bewa-school in Fiche, het gieten van de vloer in TVET-Fiche en voor het plaatsen van ramen en deuren in Ginchi.  Rotary St. Gillis Waas - Stekene organiseerde op 13 juni een haringparty... de opkomst was buitengewoon.

7 JULI 2013 PICKNICK IN HET PARK TE BERLARE. Met een stevige voorraad Orval, St. Georges, Mojito, twee hespen... trokken Martine en Patrick, Jasper, Oja, Mendel, Rivka, Georges en Delphine, Greta en Filip naar het Kasteelpark van Berlare. Dit jaar geen regen maar zon! De Mojito's gingen dan ook vlot van de hand... heel veel bierliefhebbers namen de gelegenheid om nog eens van het zeldzame Orval te genieten... De meer avontuurlijk ingestelden probeerden eens een Ethiopisch biertje : St. Georges.  Met de opbrengst worden schoolboeken aangekocht voor Ginchi.

Bestand: