Peterschappen Ethiopië

Finado Ethiopië blijft op zoek gaan naar meters en peters voor kinderen in Ethiopië. Bijna 300 kinderen, zowel in gezinnen als weeshuizen worden reeds door Belgische families/verenigingen gesponsord. Onze medewerkers bezoeken de kinderen twee maal per jaar thuis. Op die manier kunnen ze de gezinssituatie beter inschatten. De overige maanden ontvangen de verantwoordelijke volwassenen een bedrag in het finadokantoor. Er is één verplichting: de kinderen moeten naar school. Een deel van het geld wordt gebruikt voor dringende interventies: bvb ziekenhuisopname, bijzondere kosten voor school... In België is de werking volledig gebaseerd op vrijwilligerswerk. Toch lukt het ons om bijna elke peter/meter twee keer info te bezorgen over zijn/haar petekind.

25 eur in de maand volstaat om het kind te voorzien in zijn primaire behoefte : voeding, kleding.. onderwijs. Soms is een extraatje nodig. Twee maal per jaar (doorgaans rond Pasen en het begin van het nieuwe schooljaar) wordt aan de kinderen iets extra gegeven. Leden van de werkgroep Finado Ethiopië voeren één keer per jaar een controlebezoek uit bij een aantal petekinderen.

 

Meer info in de folder die u kan downloaden onderaan dit bericht – of email :  farenjo@hotmail.be

 

Ontmoeting met petekinderen november 2012 (filip en greta)

Petekinderen Ethiopian Andinet – Addis Abeba (Collectief Decorum) Bij aankomst in de school staan alle leerlingen buiten en zingen ze het uit op een actuele Ethiopische hit. Het is nogal overweldigend zoveel ‘jong geweld’. De scouts staan in gelid en na de nodige plichtplegingen worden we naar het kantoor van de directeur gebracht om er kennis te maken met de 25 kinderen die door Collectief Decorum gesponsord worden. De school is enkele maanden geleden van ‘public’ school veranderd naar een ‘government’ school. De 25 kinderen ontvangen elk en pakket met schooluniform, een boekentas en een verrassing.

Petekinderen Tesfa Abaw (die niet in Mehure wonen) Bij het ontbijt bespreken we met Abba Eyassus het programma voor de ontmoeting met de petekinderen en alle internen in Mehure. Eerst zullen we de kinderen zien die in een peterschap zijn opgenomen maar niet in het klooster wonen. Zij gaan na de middag naar huis. Teyachew, Bureket, Zuriyah, Gedamnesh, Mahilet, Mekdes en Mastewal maken hun opwachting. Vooral Buruket trekt onze aandacht omdat ze een probleem heeft met haar handen en vingernagels. Sinds ze drie jaar geleden begon mee te werken om de koeienmest te verwerken zijn haar handen uitgedroogd en haar nagels gaan kapot. We bespreken hoe we haar kunnen helpen. Het is hilarisch als drie van de kinderen aangeven om dokter te worden. Ze willen dan ook op de foto met Dr. Michel die met ons mee de peterschappen en projecten bezoekt.

Petekinderen Tesfa Abew Na een heel korte siësta komen de 25 petekinderen die in het klooster leven bij ons in de tuin van het guesthouse. Één voor één worden ze door Filip gefotografeerd en daarna komen ze bij mij (Greta) voor een klein gesprekje. Ik ben blij dat ze niet alleen de goede dingen komen vertellen maar mij ook hun kleine en grotere zorgen toevertrouwen. Op die manier kunnen we kijken samen met Yosi en Abba Eyassus waar we nog kunnen helpen. Dr. Michel bekijkt alvast de kleinere en grotere kwalen bij een paar van de kinderen. De meisjes krijgen van Marijke allemaal nieuwe stiften en de jongens pronken in voetbaluitrustingen van “bouwmaterialen Van Malderen”, “Renault De Beule”, “restaurant Regina”,… Ze kijken allemaal samen naar het filmpje dat Filip en Yoseph vorig jaar maakten van “een dag uit het leven van Henok”. Ondertussen wordt duidelijk dat Estephanos het “kakkenestje” van de grote “mehurefamilie” is, hij wordt niet alleen door ons verwend maar ook door Abba Eyassus en door de andere kinderen

Peterschappen – Addis Abeba  Seyoum gaat met ons mee om Yabsera, Meskerem, Tamrat…  te bezoeken. Het bezoek aan Mekdelawit is bijzonder. Het is niet alleen ons langst lopende peterschap, maar zowel Filip als Michel zijn peters van haar. Onlangs blijkt haar mama bevallen te zijn. Het baby’tje ligt veilig ingeduffeld in een hoekje van de piepkleine woonkamer. Er worden heel veel foto’s genomen. Mekdelawit staat in het Finado-logo. Ze zal op 25 november ook meelopen in de Great Ethiopan Run en we spreken af om dan een foto te nemen van haar met het logo. Het bezoek aan Meskerem is hoopgevend. Ze draagt zorg voor broers en zussen en studeert daarbij nog goed. Het huisje is klein maar zeer verzorgd. Toch blijft het binnendringen in de sloppenwijken een emotionele beproeving.

Zewditu Meshesha – Addis. De aardeweg naar het tehuis is vervangen door kasseien…de aanblik van Addis veranderd constant. We worden ontvangen door de voltallige raad van bestuur van het tehuis.. De omstandigheden waarin de kinderen hier verblijven zijn schrijnend. Twintig meisjes slapen samen (vier per stapelbed) in een donkere en slecht verluchte ruimte… bij de jongens is het al even erg. De kleinsten gebruiken een kamertje in het huis van mevrouw Zewditu, dat ook dienst doet als woonkamer… Dankzij Hugo en Marleen kon Finado voor alle kinderen nieuwe schoenen kopen. Met de overschot van het geld zorgden we voor de aankoop van nieuwe lakens en dekens. De overhandiging is een waar feest voor de kinderen.

Petekinderen lopen mee in Great Ethiopian run op 25 nov. 2012. Eerst samenkomen aan het Finadobureau waar de bijna 90 kinderen een candy-bar krijgen, druivensuiker en een petje zodat we elkaar beter kunnen herkennen. Met sommige hebben we verleden jaar hand in hand de run uitgelopen, anderen kennen we al vele jaren. Ons minibusje is gevuld met twintig kinderen en een handvol volwassenen. Wanneer we op Maskal square komen zit de sfeer er al goed in. Ikzelf (Filip) krijg de hele weg de hand van Million. We lopen samen door de waterfontein, we lopen, stappen, dansen mee met de lange slang door Addis. Net voor de aankomst krijgen we Haile in het oog. De aankomst is dit jaar bijzonder goed georganiseerd. Iedereen heeft zijn medaille wanneer we aan ons afspreekpunt aankomen. Dan snel naar Ras Amba waar ons een uitgebreid buffet wacht. Tijdens ons feestje huldigen we twee jongens uit Zewditu Meshesha. Ze hebben niet enkel onze recordhouder Habtamu verslagen, maar bovendien ook enkele van de echte atleten. Ze hebben slechts 35 minuten gedaan over het parcours. Omdat de vrouw van Seyoum heel ziek is neemt Yoseph het woord om de kinderen  er op te wijzen dat hun peterschap binnen finado ook een verantwoordelijkheid bij hun legt. Een hoogtepunt is wanneer alle kinderen gaan rechtstaan en het volkslied aanheffen. We hebben de kans om met een aantal kinderen rustig te babbelen over hun kleinere en grotere problemen. Ons ‘emotioneel’ vat loopt stilaan over.

Bericht van 28 juni 2012. Naar aanleiding van Fasika (Ethiopisch Pasen) ontvingen alle petekinderen een extraatje. Bij het klaarmaken van de feedback-card (die de meters en peters deze dagen in de bus krijgen) ontving elk kind (ouder) 150 Birr extra. Hilde - die in Ethiopië een nieuw 'sportief' evenement helpt op poten zetten - kon samen met de groep waarmee ze Ethiopië bezocht heel wat extra bagage meenemen, waardoor alle pakjes van de peters en meters in één keer mee konden. Ook de kleurrijke t-shirts die we van een lokale politieke partij in Erps-Kwerps kregen, fleeces, bh's, schoenen... konden intussen aan de meest behoeftige families overhandigd worden. Dat we opnieuw stilstaan bij de peterschappen heeft natuurlijk alles te maken met het feit dat nog steeds kinderen in Ethiopië wachten op een peter of meter in België. In de laatste editie van de Finado Ethiopië Tesfa Nieuwsbrief werd een folder met alle info ingesloten. Wenst u deze folder te ontvangen gelieve dan contact op te nemen met farenjo@hotmail.be of ga op deze website naar 'documenten' waar je de folder kan downloaden.

Bericht van 26 april 2012. Nog nooit was de vraag voor meters en peters vanuit Ethiopië zo groot als vandaag. Zeker 15 kinderen en studenten wachten op een familie in België die hun meter of peter wil worden. Ongeveer 275 kinderen, zowel in gezinnen als in weeshuizen worden reeds door Belgische families gepsonsord in Ethiopië. Finado legt één verplichting op aan de gezinnen: de kinderen moeten naar school. Dit is de enige manier om uit de armoede te geraken. Met het geld kan natuurlijk ook gezorgd worden voor de primaire behoeften zoals voeding, kleding en huisvesting. De kinderen en hun families komen bij de Ethiopische medewerkers ook terecht wanneer er uitzonderlijke medische kosten zijn, geld voor een schooluniform nodig is enz. Binnen de werkgroep Ethiopië engageerden Walter De Boey en Patrick Beelaert zich om de peterschappen in België te coördineren, feedback te verzorgen... In Ethiopië is Seyoum Mamo het aanspreekpunt voor de families. Hij wordt daarin bijgestaan door Misrak. Regelmatig nemen Ethiopië-reizigers bagage's mee met geschenkjes voor de petekinderen... Toch zorgen we er voor dat alle kinderen op regelmatige basis een extraatje krijgen. (Regelmatig bezoeken Belgische peters en meters zelf hun petekind. Een onvergetelijke gebeurtenis. De werkgroep zorgt ook voor regelmatige bezoeken aan de petekinderen thuis. Sinds 2009 motiveren we kinderen om deel te nemen aan de Great Ethiopian Run (of Girl's run) in november. 

Een gulle sponsor zorgde voor een gloednieuwe folder rond de peterschappen. (downloaden via documenten)