FINANCIEEL JAARVERSLAG 2012

In bijlage vindt u de Jaarrekening 2012 en de Begroting 2013.

Er wordt toelichting gegeven bij de inkomsten en de uitgaven.

Met grafieken wordt de financiële werking van onze vzw gevisualiseerd.

Thumbnail: