FINANCIEEL JAARVERSLAG 2011

In bijlage vindt u de Jaarrekening 2011 en de Begroting 2012.

Er wordt toelichting gegeven bij de inkomsten en de uitgaven.

Met grafieken wordt de financiële werking van onze vzw gevisualiseerd.

Thumbnail: