TESFA NIEUWSBRIEF OKTOBER 2022

yenetbet op bezoek

Nieuws uit Asfachew en Argaga over de evolutie van de school....

Veel nieuws over de samenwerking met Yenetabet om kinderen een in kampen voor inlands ontheemden en gezinsvervangende tehuizen via kunst en spel een rustmoment te bieden.

En er is ook veel gebeurd in België...  zeker met de komst van Seyum en Lidya...

We blijven ook niet bij de pakken zitten