WERKEN ASFACHEW EN ARGAGA LOPEN TEN EINDE

De funderingen van de bestaande gebouwen waren in te slechte staat om opnieuw gebruikt te worden. Er werd dan ook gekozen voor de veiligste oplossing... het maken van diepere en stabiele funderingen.

De werken zijn nu in de laatste afwerkingsfasse.

Finado verwacht nu ook een projectvoorstel van het lokaal comité en de school voor de inrichting van de klassen.

Het project ontving o.a. steun van de Provincie Oost-Vlaanderen