FINADO STELT HAAR WERKING EN NIEUW PROJECT VOOR AAN MONDIALE RAAD BERLARE

Werkgroep Finado Ethiopie stelde op 13 september het project Yenetabet voor aan de Mondiale Raad van de Gemeente Berlare.

Lidya Hailu, medewerkster van Finado Ethiopia in Addis Abeba (Ethiopia) gaf tijdens de vergadering een opsomming van de lopende projecten in Ethiopië :

- het Warme Maaltijdenproject in de Emanuel School in Wonji Shoa

- de bouw van nieuw klassen in Asfache en Argaga in de buurt van Debre Sina

- de permanente steun aan het Nehemia Autsme Centrum en Zewditu Meshesha

- de ondersteuning van Yenetabet door de aankoop van didactisch materiaal en een geluidsinstallatie

....