NIEUWE SCHOOLBANKEN VOOR EMANUEL SCHOOL IN WONJI SHOA

Verleden schooljaar konden we de nieuwe klassen in Wonji Shoa afwerken... Om in regel te zijn met de coronamaatregelen (maximuum 25 leerlingen per klas) moesten er ook dringend extra schoolbanken komen. Deze werden begin oktober, kort na de late start van het nieuwe schooljaar geleverd.