FINADO ETHIOPIE NIEUWSBRIEF SEPTEMBR OKTOBER NOVEMBER 2019

Er werden in Ethiopië miljoenen bomen aangeplant en onze medewerkers waren er bij ! Jan schreef een mooi reisverslag van zijn controlebezoek aan petekinderen, Zewditu... en maakte er kennis met een instelling voor kinderen met autisme...