SCHOOL EN SANITAIR VOOR ENCHENE DEBRE SINA SCHOOL

 

In november was de vraag gesteld om na het waterproject ook de school te vernieuwen en uit te breiden met 2 klassen. Daarom trokken we graag naar Enchene - Debre Sina - om dit project ter plaatse te bespreken.

 Aangezien het om een grote investering gaat, en Finado deze investering niet alleen kan dragen, was het aan ons om te onderhandelen over een grotere inbreng van de gemeenschap zelf.

 We ontmoeten Captain Shoaferaw Abebe, Community Coördinator, die samen met ons (Seyum, Martine, Patrick, Johan) naar Debre Sina zal rijden.

 Een hele rit, maar zeker de moeite waard. Net voor Debre Sina stoppen we nog in een klein dorpje om frisdrank en biertjes mee te nemen.

We rijden voorbij verschillende aftappunten – en waterbuffers - van het waterproject dat Finado hier realiseerde. De captain toont ze iedere keer met even veel enthousiasme. Vroeger moesten vrouwen immers kilometers wandelen om aan water te geraken…

Een hartelijk ontvangstcomité van enkele onderwijzers en dorpsbewoners staat ons op te wachten aan de school. Ook een groepje kinderen staat verlegen naar ons te kijken. Er is vandaag geen les, het is paasvakantie.

 We bezoeken de schamele klaslokalen en het sanitair in opbouw. En dan is er de meeting…Voor ons een fantastische ervaring.

 De schoolbankjes worden naar buiten gebracht en onder de bomen en de Afrikaanse zon wordt er vergaderd. Steeds meer mensen stromen toe, dit is zoals we ons een vergadering in Afrika voorgesteld hadden. Top!

De captain heeft alles goed voorbereid, verschillende mensen nemen het woord, er is ook iemand aanwezig van de overheid. Seyum zorgt telkens voor de heen en weervertaling. Ook de kinderen wonen de vergadering bij.

 Seyum, de landverantwoordelijke van Finado in Ethiopië,  legt uit dat het om heel veel geld gaat, en dat ook in België hard moet gewerkt worden om zoveel geld te verzamelen.

 De vraag wordt gesteld of er een inbreng kan zijn van de gemeenschap. Met een applaus wordt deze vraag positief beantwoord.

 Een jongeman stelt de vraag aan de vertegenwoordiger van de overheid of ook zij niet een grotere bijdrage kunnen leveren. De man neemt deze vraag mee…

 Maar wij krijgen de garantie dat 30% van de kosten zullen gedragen worden door de dorpsgemeenschap en de overheid.

 Patrick geeft een speech.  Dan  neemt ook de 94-jarige vader van de captain het woord. We begrijpen geen Amhaars, maar weten heel goed wat hij zegt. Hij schetst de situatie van Debre Sina vroeger en de verbeteringen voor de mensen sinds de steun van Finado… een ontroerend moment. Een priester sluit af met een gebed.

 En daarna wordt er gefeest. Er wordt frisdrank en bier aangeboden en heerlijke injera.