Water voor Delatte

Het dorp Delatte werd voorzien van zuiver drinkbaar water.

Het boren van de put en installeren van de waterpomp werden uitgevoerd door de onderneming ‘Le Rocher’.

Dit project levert een duurzame bijdrage aan de verbetering van de levensomstandigheden en de maatschappelijke positie van de dorpelingen.

Het risico op ziektes veroorzaakt door het drinken van vervuild of besmet water zal waarneembaar verminderen.