FINADO ETHIOPIE NIEUWSBRIEF MAART APRIL MEI 2017

De eerst editie van de 15de jaargang van de Finado Ethiopië Nieuwsbrief kan je hier downloaden. Veel nieuws over de Art School in Mehure, de bouw van de school in Yeka Woliya, de Women 5k... en een interview met Filip en Greta die nu 15 jaar aan de kar trekken (en duwen) voor de projecten van Finado in Ethiopië.