Ontmoeting met studenten

Finado Vietnam biedt financiële ondersteuning aan een aantal studenten. Die groep is heel verscheiden: van jongeren die net het middelbaar aanvangen tot hoger onderwijs.

De oudere studenten zetten zich op hun beurt in bij het begeleiden van de leerlingen Engels in Soc Son.

Bij de ontmoetingsdag met de petekinderen traden enkele studenten op als tolk tussen Ann, Hans en de petekinderen en hun ouders... maar vertaalden ze ook de Engelse brieven die met Ann en Hans meegekomen waren in het Vietnamees

Heb jij interesse om zelf, met je familie of vereniging een student te steunen. Neem dan snel contact op met Finado Vietnam"