FINANCIEEL JAARVERSLAG 2015

In bijlage vindt u de Jaarrekening 2015 en de Begroting 2016.
Er wordt toelichting gegeven bij de inkomsten en de uitgaven.
Met grafieken wordt de financiële werking van onze vzw gevisualiseerd.

Thumbnail: