Bezoek augustus 2016 aan het Finadohouse in Soc-Son

PROJECT SOC SON

Op 10 augustus brachten Ann en Hans samen met Filip en Greta (Finado Ethiopië) een bezoek aan het Finadohuis in Soc Son op een uurtje rijden van Hanoi. We worden opgewacht door Dzung en Tuyen en de directeur en vice-directeur van de organisatie waar we ter plaatse mee samenwerken.

Meer dan 80 leerlingen zijn vandaag naar de zomerklassen Engels gekomen. Die worden geleid door jonge studenten die zelf gesponsord worden via Finado Vietnam. Het is een heel los bezoek. De leerlingen komen naar voor om aan Ann te tonen hoe goed hun Engels wel is. De studenten geven niet alleen les op een schoolse manier maar ook via muziek, dans en spel. Greta en Ann worden dan ook verleid om ook een dansje voor te doen.

Na het bezoek aan de leerlingen volgt een toespraak van de directeur en ontstaat er gaandeweg een discussie rond de toekomst van het Finadohuis in Soc Son. Vanuit België wordt er op aangedrongen dat het huis multifunctioneel zou gebruikt worden... Waarop de directie belooft om daar de nodige inspanningen voor te leveren.