DEBRE SINA - ENCHENE WATERPROJECT 2015 - 2016

In november 2014 brachten we een eerste bezoek aan de gemeenschap van Enchene...  in november 2015 waren de boeren volop de sleuven aan het graven... begin 2016 stroomt er drinkbaar water uit 16 aftappunten ! Daarvoor zijn twee waterbufferst geplaatst, pompen en 8 kg leidingen...

Uniek aan dit project is het feit dat de kosten gedeeld werden over Finado 30%, de lokale gemeenschap 30% en de Woreda 40%