FINANCIEEL JAARVERSLAG 2014

In bijlage vindt u de Jaarrekening 2014 en de Begroting 2015.
Er wordt toelichting gegeven bij de inkomsten en de uitgaven.
Met grafieken wordt de financiële werking van onze vzw gevisualiseerd.

Thumbnail: