STROMEND WATER IN DEBRE SINA !

 

FEBRUARI 2016

In maart wordt het project geopend door Jan, Rikkie en Katleen. Ze bezoeken op dat ogenblik de projecten in Ethiopië. De installatie werd echter in gebruik genomen van zodra de werken klaar waren... geen reden om te wachten om van het drinkbare water te genieten. Omwille van de aankomende vastenperiode die door de lokale gemeenschap strikt wordt nageleefd werd reeds een plechtigheid gehouden door de gemeenschap in aanwezigheid van onze lokale medewerkers.

27 JANUARI 2016

Super nieuws uit Ethiopië! Er stoomt water door de leidingen in Enchene ! Het aantal aftappunten is nog uitgebreid tot 13 zodat zoveel mogelijk mensen toegang krijgen tot drinkbaar water. Yoseph was op 27 januari ter plaatse om met eigen ogen te zien hoe mensen naar de aftappunten komen om hun kannen te vullen.

NOVEMBER 2015

Op 23 november trekken we met een hele Finado - run4water - delegatie naar Enchene. De boeren zijn - zij aan zij - aan het werk om de sleuven te kappen voor de leidingen. De grond is rotsachtig. We zijn ontroerd door de gezamelijke inspanning deze mannen. Over een afstand van 8km komen er leidingen. Er zullen maar liefst 9 aftappunten zijn. Om de waterbevoorrading te garanderen komen er twee tankers van respectievelijk 20.000 en 10.000 litter. 

We worden door de leerlingen ontvangen in de school met gedichten... daarna gaat het naar een schaduwrijke plaats onder een grote boom... hier komen we bijneen met mannen en vrouwen uit de lokale gemeenschap, het watercomité, de Belgische bezoekers, de vertegenwoordiger van de Woreda.... en bezegelen me nog eens onze toewijding aan dit project. Daarna eten we samen Injera, wett....

OKTOBER 2015 :

Finado Ethiopia maakte 50%  van het toegezegde bedrag over aan het Watercomité van Enchene. Via de 7de editie van Run4water hopen we voldoende bijeen te halen om de droom van 'veilig drinkbaar water' voor de vele families op de Amba waar te maken. 

JULI 2015:

V.Z.W. Finado, de Woreda (lokale overheid) en het comtié van de gemeenschap Enchene - Debre Sina zijn tot een overeenkomst gekomen rond een project dat veilig drinkwater moet brengen in de dorpsgemeenschap van Enchene.  De uitvoering van het project zou starten in oktober 2015 en het einde wordt (optimistisch) gepland voor eind december 2015. De kosten worden gedeeld gedragen door de overheid, de lokale boerengemeenschap en Finado. (hieronder foto ondertekening overeenkomst door Misrak)

MEI 2015 :

Na de verkennende gesprekken in november 2014 zaten Seyoum en Yoseph begin mei ook samen met de bestuursverantwoordelijken van de Woreda (gemeente) en het watercomité van Enchene.

In november trokken Greta en Filip samen met de Ethiopische medewerkers richting Debre Sina om de situatie in Enchene met eigen ogen te zien.  Toen zaten zij rond tafel met de bewoners van Enchene, het water comité, leden van de woreda, mensen van de watermaatschappij en lokale politici.  Er werd afgesproken dat de inwoners van Enchene eerst zouden tonen dat zij zelf beslist zijn om onder dit project hun schouders te zetten. Schoolkinderen, vrouwen, mannen, priesters.. iedereen vertolkte die dag het verlangen om over drinkbaar water te beschikken. Een bestaand projectvoorstel zou pas daarna opnieuw bekeken worden.

Op de vergadering begin mei 2015 kon de gemeenschap van Enchene aantonen zelf een aanzienlijk bedrag bijeen gebracht te hebben. De woreda had zich intussen over het bestaande projectvoorstel gebogen en verzekerde dat ze er alles zou aan doen om de kost van het project drastisch naar beneden te halen.  Er werd beslist om een nieuw projectvoorstel voor te bereiden. Daarvoor werd de bal doorgespeeld naar onze Ethiopische medewerkers.

Finado kan voor de financiering van het project alvast rekenen op steun van de Provincie Oost-Vlaanderen, verschillende scholen en de edities Run4water 2014 en 2015.