Emanuel kleuter- en lagere school Wonji

September 2014 De ruwbouw van de twee klassen is bijna klaar. Na het regenseizoen is men overal weer volop aan het werk in de bouw... met als gevolg dat de prijs van cement met meer dan 5% is gestegen.  Omdat Finado gelijktijdig de bouw steunt van twee klassen in de Emauel-school, vier klassen in de Bewa school (Fiche) en nieuw sanitair in de Maru Choboteschool (Inchini) worden de uitgaven gewikt en gewogen. De foto's (de laatste twee in de rij onderaan) die we deze maand ontvingen scheppen het vertrouwen dat we de klassen nog gebruiksklaar krijgen voor het einde van het jaar.

Augustus 2014 De school heeft toestemming gekregen om naast kleuter -en lager onderwijs nu ook middelbaar onderwijs in te richten.  Finado ontving hiervoor een projectvoorstel. Er werd echter gekozen om in eerste instantie de bestaande lagere school verder uit te bouwen met nog twee extra klassen. Hieronder ook twee foto's van de werken aan de bouw van twee nieuwe klassen.

Oktober 2013 Seyoum werd naar Wonji Shoa geroepen om een klas te openen gefinancierd door Finado. Daarmee is een hele rij klassen vernieuwd. Op het terrein staan nog steeds een aantal lemen klassen die nog aan vervanging toe zijn. De nieuwe klassen worden ook hoger gebouwd dan de oude klassen om schade te voorkomen wanneer de Awash rivier buiten zijn oevers treedt. In november brengen Filip en Greta een controlebezoek aan de school samen met Zonta Dendermonde. Het is de bedoeling dat ook de lemen klassen één voor één verdwijnen voor klassen in steen. Er wordt ook gekeken of het mogelijk is de leerlingen een warme maaltijd aan te bieden. 

Juni 2013  Opening van klas voor 8ste leerjaar. Seyoum was uitgenodigd voor de feestelijke opening van een klaslokaal voor het achtste leerjaar. Heel bijzonder want nu kunnen de leerlingen van de Emanuel school het hele lagere onderwijs doorlopen in de school. Intussen gaat de bouw van nog een lokaal gewoon verder. De leerlingen maakten muziek en speelden toneel. De klas heeft nog meubilair en schoolmateriaal nodig vóór de start van het nieuwe schooljaar in september.

WonjiShoa ligt zo’n 100 km ten zuid-oosten van Addis Ababa, langs de rivier de Awash.  De Wonji-vlakte is al decennialang het centrum van de suikerriet-plantages in Ethiopië.  Honderden kilometers irrigatiekanalen doorkruisen het hele gebied.  De oudste suikerfabriek van Ethiopië is hier gevestigd.  Ondanks deze exploitatie is dit een zeer arme streek.  Door modernisering van het suikerproductieproces zijn er in de suikerfabrieken de laatste jaren duizenden jobs verdwenen.  Behalve het slecht betaalde werk op de plantages is er weinig of geen andere werkgelegenheid. De Awash treedt bovendien regelmatig buiten haar oevers, wat telkens opnieuw zorgt voor heel wat schade aan de lemen woningen. 

Midden in dit gebied ligt de Emanuel Kleuter en Lagere school, een schooltje dat Finado al enkele jaren volgt en steunt. 

Met hulp van sponsors probeert de school  vooral aan kinderen uit de meest kansarme families een gedegen basisopleiding te geven.  Voor de allerarmsten wordt het schoolgeld kwijtgescholden, en voorziet de school zelfs gratis maaltijden.  Er krijgen ongeveer 670 jongens en meisjes les.

Toen Finado enkele jaren geleden voor het eerst kennis maakte met de school, was de infrastuctuur er ronduit erbarmelijk.  Er was geen water, het sanitair kon gerust mensonwaardig genoemd worden, en de kleine, donkere, lemen klaslokaaltjes waren in zeer slechte staat.  De situatie was er zo schrijnend dat school niet meer erkend werd door de overheid.

De voorbije jaren werd er drinkbaar water naar de school gebracht, en werd er eerst en vooral werk gemaakt van een sanitair blok en een polyvalente ruimte.  Stilaan werden ook plannen gemaakt om de veel te kleine en tot op de draad versleten klaslokalen één voor één af te breken en opnieuw op te bouwen.   De lemen gebouwtjes geraakten elk jaar tijdens het regenseizoen meer en meer beschadigd.   Toen de hele streek rond Wonji vorige zomer getroffen werd door een ware zondvloed, was de schade enorm. Ter Groene Poorte in Brugge zorgde voor financiële steun om herstellingen uit te voeren. Nieuwe klaslokalen werden op dat moment  een absolute prioriteit.  Er gebeurde met succes een oproep naar de particuliere sponsors toe.  Finado vond echter vooral in SKO en Stella Maris fantastische partners om dit project op korte termijn een boost te geven.  Met de opbrengst van de editie van SKO 2012 kon een stenen gebouw met daarin 2 grote klaslokalen in sneltempo opgebouwd en volledig afgewerkt worden.  De lokalen zijn hoger gebouwd en toegankelijk via een trapje, zodat ze bij een nieuwe watersnood niet beschadigd raken.  Het eerste lokaal werd eind november officieel geopend met een plechtige ceremonie.  Er werd gezongen en gedanst, en de leerlingen bedankten Finado en haar gulle sponsors.  Ook met de steun van Stella Maris zal een nieuw klaslokaal gebouwd worden.

De nieuwe lokalen worden onmiddellijk in gebruik genomen.  Het contrast met de oude, donkere lokaaltjes is enorm.  De stenen klassen zijn ruim en er valt veel licht naar binnen.  Als kroon op het mooie werk wordt de school sinds zijn ruim en er valt veel licht naar binnen.  Als kroon op het mooie werk wordt de school sinds kort opnieuw erkend door de overheid!

Het sympathieke Emmanuel schooltje met zijn immer enthousiaste leerlingen en super gemotiveerd leerkrachtenteam wordt zo stilaan een volwaardige school.  Er is nog heel veel werk aan de winkel, maar met veel positieve energie, vindingrijkheid en de hulp van de sponsors zal deze school over enkele jaren een super geslaagde realisatie kunnen genoemd worden.

 

Dank aan SKO en aan alle studenten die via hun 1€-bijdrage een substantiële bijdrage geleverd hebben en zo het verschil konden maken toen de nood het hoogst was. Dank aan Stella Maris voor de hele campagne die jullie voerden op de school in het voorjaar 2013  We hopen ook nog in de toekomst op jullie te kunnen rekenen! 

Verslag bezoek november 2012 (Greta en Filip) . We zijn verrast als we op de school aankomen, niettegenstaande het zaterdag is, zijn de meeste kinderen op school om ons te verwelkomen. We openen met een mooie ceremonie de nieuwe klassenblok die gefinancierd werd door Finado, en dus mede door jullie, onze sponsors in België. Er wordt gezongen en gedanst en iedereen bedankt iedereen. We krijgen een rondleiding op de hele school en de directeur legt uit dat hij met het resterende geld een eetzaal voor de kleuters heeft opgetrokken en bezig is met een grote zaal voor de oudere kinderen. We zijn trots op de directeur die heel zorgzaam met het Finadogeld omgaat. De school is niet meer te herkennen sinds we er in 2010 het eerste sanitaire blok bouwden.

Hij diende bij Seyoum reeds een nieuw projectvoorstel in voor de bouw van een nieuw klaslokaal en een labo. De lagere school gaat nu tot graad 7 maar dat zouden ze willen uitbreiden tot graad 8. Na graad 8 kunnen de kinderen een regionaal examen doen en als ze hier in slagen en toch niet verder naar school gaan, krijgen ze een getuigschrift. Een domper op de aangename sfeer zijn de bezoeken aan de oude klassen, die de naam ‘klas’ nog amper waard zijn. We zijn er van overtuigd dat hier wat kan aan gedaan worden. Onze taak is nog niet af in Wonji. We beloven niets maar houden in ons achterhoofd dat hier een vervolg moet aangebreid worden.

Van de vloed in augustus zin nog sporen te zien. De bres die in de muur geslagen is werd nog niet hersteld en in de een aantal klassen kan je nog zien tot waar het water kwam. De nieuwe klassen die we samen bouwen worden echter hoger opgetrokken zodat ze bij een volgende zondvloed minder kans hebben om beschadigd te geraken.

Ter Groene Poort steunt Wonji Shoa (2012). Uit de grootste kok-slagerij-hotel-school van Vlaanderen ontving Finado een gift voor de verdere uitbouw van de school in Wonji Shoa en voor de hestellingen geleden door het water dat in augustus klassen en meubilair beschadigde : School Ter Groene Poorte steunt Wonji Shoa (door Christelle Verhulst) Na de thuiskomst met ons zoontje Teamrayehu in oktober 2010, bleek al heel snel dat de door ons ontdekte liefde voor Ethiopië aanstekelijk bleek, want mevrouw de Nayer van de school Ter Groene Poorte in wou alles Brugge weten over dit prachtig land met al haar kracht en kwetsbaarheid.  Samen met twee andere leerkrachten, besloot mevrouw de Nayer om zich tijdens het schooljaar 2011-2012 bovenop hun dagtaak in de school ook nog eens in te zetten voor het project Wonji Shoa, een project die mijn echtgenoot en mezelf nauw aan het hart ligt.  Elk jaar steunt de school Ter Groene Poorte een goed doel. Eerder al werd een project van Broederlijk Delen gesteund, maar groot was de verrassing toen bleek dat de school ook te vinden was voor een  kleinschalig project zoals het Wonji Shoa schoolproject van Finado. Na een eerste bezoek bij ons thuis gedurende dewelke Ethiopië in al zijn weidsheid werd besproken, maar ook de werking van Finado en de communicatie naar de leerlingen toe gingen we samen aan de slag. De eerste belangrijke stap in het project was de open en transparente communicatie naar de leerlingen toe en hoe we het project op een boeiende manier naar voren zouden brengen voor zowel leerlingen van het eerste jaar als het specialisatiejaar.  De gedreven leerkrachten kwamen dan ook met het lumineuze idee om een filmpje te maken van mijn echtgenoot en mezelf waarin we ons mochten voorstellen, maar waar we ook een resem aan vragen werden aangeboden over Ethiopië en in het bijzonder vragen omtrent Wonji Shoa. Liever blijven we op de achtergrond en doen we ons ding in alle stilte, maar we begrepen ook wel dat het voor de leerlingen belangrijk is om een gezicht te kunnen kleven op het project en aangezien mijn echtgenoot een oud-leerling is van de school werkte dit natuurlijk als extra stimulans. Met dit filmpje gingen de leerkrachten van start en begonnen aan een ‘campagneronde’ in de school. Alle leerlingen kregen het filmpje te zien en leerkrachten spoorden de leerlingen aan om hun steentje bij te dragen.  In elke klas kreeg de titularis een envelop waarin de leerlingen een vrijwillige donatie mochten doen, maar sommige klassen namen zelf ook initiatief en voor een klein bedrag kon men favoriete muziek aanvragen die dan tijdens de middagpauze werd gedraaid op de speelplaats. De klas van mevrouw de Nayer ging nog een stapje verder en bakte gedurende twee middagen suikerwafels waarvan de grondstoffen door de school werden gesponsord. Al deze inspanningen resulteerde in een prachtig resultaat en een heel mooie financiële bijdrage voor het Wonji Shoa project.  De middelen werden goed besteed want met de opbrengst van de aktie werd heelwat gerealiseerd in de school van Wonji Shoa. Het liet de school niet enkel toe om herstellingen uit te voeren nadat een zondvloed de school trof... maar het geld werd ook gebruikt voor de afwerking van een nieuwe klas, het voorzien van een shelter voor de kleuters...  Samen met mijn echtgenoot, Lieven Dujardin, wil ik dan ook heel graag mevrouw de Nayer en haar collega’s bedanken, maar ook alle leerlingen van de school Ter Groene Poorte voor het vertrouwen dat zijn ons hebben geschonken. Dankzij hun donatie hebben zij de opportuniteit gecreëerd voor andere kinderen in een land hier ver vandaan zich verder te kunnen ontplooien binnen de schoolmuren van Wonji Shoa. 

Bericht van 8 augustus 2012. Slecht nieuws uit Ethiopië. De Emanuel school in Wonji Shoa is overspoeld door een ware zondvloed. Vijf klaslokalen werden door de vloed overstroomd. De oudere lokalen die nog opgetrokken zijn in leem zijn zwaar beschadigd. Er zijn een aantal banken onbruikbaar. Eén computer is verloren en ook de electriciteit in de gebouwen heeft te lijden. Cement dat klaar lag voor de bouw van de nieuwe klas is onbruikbaar geworden...

Seyoum neemt zo snel mogelijk de schade op bij zijn terugkeer naar Ethiopië. Finado roept op om een gift te doen om de schade te herstellen. Rekening BE46 7775 9906 8036 met mededeling Wonji Shoa.

Bericht van 15 juli 2012. Het was opnieuw feest in de Emanuel lagere school in Wonji Shoa. De verdienstelijke leerlingen werden in de bloempjes gezet... en opnieuw ging een pasgebouwde klas open die door Finado werd gefinancierd. Seyoum, Finado vertegenwoodiger in Ethiopië was voor die gelegenheid met zijn echtgenote naar Wonji uitgenodigd. Er staat nu nog één klas in de steigers. In november werd ook al een nieuwe klas geopend door Patrick Beelaert.