Info schoolprojecten

Het principe van integrale hulpverlening houdt rekening met verschillende contexten van de hulpvrager. FINADO denkt niet alleen aan het hulpvragende gezin, maar ook aan de buurt en familie en de maatschappij.

FINADO biedt hulp op het vlak van gezondheid, onderwijs, water- en sanitaire voorzieningen, aan de meest kwetsbare gezinnen in de gemeenschap.

Bij het organiseren van projecten wordt de doelgroep nauw bij het project betrokken.
Hulp is trouwens succesvoller wanneer de lokale gemeenschappen zelf met voorstellen en ideeën komen. In vele gevallen gaat het om een school(tje), een
initiatief van eigen mensen, die haast zonder middelen trachten onderwijs te verschaffen aan de kinderen in het dorp.
Projecten worden vaak gekoppeld aan winstgevende activiteiten. Het is geen gemakkelijke opgave, want er moet eerst worden geïnvesteerd, terwijl het niet
duidelijk is wanneer dat zal worden terugverdiend.
enkele voorbeelden:

  • dorpelingen bewerken het veld, de oogst is bestemd voor de schoolmaaltijden.
  • In Torbeck, een dorp in het zuiden van Haïti werd een bakkerij opgetrokken. Dit geeft niet alleen werkgelegenheid – het brood wordt gebruikt voor de voedingsprojecten en de straatarme gezinnen in dit gebied.
  • bij de bouw van een waterput wordt ook rekening gehouden met de blijvende onderhoudskosten.


Goede hulp heeft oog voor duurzaamheid, voor effecten op lange termijn

Schoolprojecten
FINADO besteedt extra aandacht aan onderwijs. Toegang tot onderwijs is niet alleen een basisrecht voor kinderen, het is ook een van de Millennium-doelstellingen. Onderwijs is de basis voor de toekomst in Haïti.
De scholen zijn een essentieel maatschappelijk ankerpunt in de regio’s waar FINADO peterschappen heeft.
Zij bieden basisvoorzieningen zoals voeding, onderwijs, bescherming en gezondheidszorg voor de kinderen van de volledige gemeenschap.
De scholen doen bovendien dienst als gemeenschapslokaal voor onderricht en gezondheidszorg. Alle scholen worden uitgerust met watervoorziening en latrines.

Onze schoolprojecten...
... in de regio Port-au-Prince: Le Bon Samaritain - Bethel Pernier Fatima - Darbonne Davilmar
... in de regio Verrettes: CAEDSV
... in de regio Bainet-Chaumeil: COMVA, Divine Miséricorde
... in de regio Petit-Goâve: Espoir pour demain(Trou Chouchou)

 

Voedingsprojecten zijn meestal verbonden aan de schoolprojecten.
Extreem arme gezinnen hebben het moeilijk hun kinderen dagelijks een maaltijd te geven. De kinderen komen hongerig naar school en zijn echter
chronisch ondervoed. FINADO biedt hen een goede maaltijd aan op school. Deze maaltijden geven kinderen een bijkomende stimulans om naar school te blijven gaan.


Water- en sanitaire voorzieningen
Eind oktober 2010 lieten de eerste gevallen van cholera het ergste vrezen. Na de aardbeving kregen we een nieuwe golf van overlijdens, een nieuwe trauma.
FINADO heeft de bedoeling om in de toekomst in alle gemeenschappen waar scholen gebouwd worden, water- en sanitaire voorzieningen in deze projecten
te implementeren.
Het voorzien van toiletten voorkomt de vervuiling door allerlei parasitaire aandoeningen van het oppervlaktewater en het grondwater dat gebruikt wordt voor
consumptie.
De verbetering van de sanitaire voorzieningen zal er toe bijdragen dat ziekten en epidemieën in de regio’s waar FINADO werkzaam is, verminderd kunnen worden.