NIEUWSBRIEF ETHIOPIË - MAART, APRIL, MEI 2014

De eerste nieuwsbrief van 2014 gaat vooral in op de peterschappen in Ethiopië. Twee meisjes getuigen over hun ervaring als petekind. Natuurlijk ook nieuws over de projecten, de activiteiten in België enz.