START BOUW NOG VIER NIEUWE KLASSEN IN BEWA

augustus 2014 :

De bouw van het tweede klassenblok is nu volop aan gang.  In de loop van september zou de ruwbouw klaar moeten zijn. Daarna begint de afwerking.  Hieronder foto's van de opening van het eerste klassenblok in november 2013 en de werken aan het tweede blok in augustus 2014 

februari 2014 :

In de Bewa school in Fiche kan begonnen worden aan de bouw van nog eens vier klaslokalen. In februari werd een eerste bedrag (gesponsord door Student Kick Off Gent) overgemaakt naar Ethiopië.

De eerste vier nieuwe klassen konden in november geopend worden door de 1ste secretaris van de Belgische Ambassade. Het zijn vier grote en lichte klassen. Met het eerder gebouwde sanitair en een waterpunt met stromend water wordt tegen eind 2014 de hele school in een nieuw kleedje gestoken.

De oude lemen gebouwen waren in zo'n slechte staat dat renovatie niet meer mogelijk was.

In een eerder nieuwsbericht kan u de geschiedenis van het project terug vinden.