Opening schooljaar in het Finadohouse

Bij de opening van het nieuwe schooljaar werd een hele ceremonie georganiseerd.  Kinderen verzorgen optredens voor familieleden en symphatisanten.  Voor de verantwoordelijken van de partneroganisatie een drukke maar voldoening gevende dag.

Op de foto's vinden jullie een overzicht van de materialen die aangekocht werden door Finado-Vietnam voor de cursussen Engels die in het Finadohouse georganiseerd worden.  Door de grote interesse - ruim 150 inschrijvingen - was er een tekort aan meubilair (stoelen, tafels, borden,...).

Er werden ook enkele nieuwe bedden gekocht voor de overnachingen van de studenten van de universiteit die de leerlingen komen helpen. De studenten hebben Engels als hoofvak en moeten een aantal activiteiten meedoen zodat ze getuigschriften kunnen krijgen.

Er werd ook een beamer, microfoons en een extra computer aangekocht. Goed uitgerust kan het tweede schooljaar van start gaan.