Collège Jean-Jacques Legrand

College Jean Jacques Legrand (Petit-Goâve)

 

Ieder kind heeft het recht om te leren lezen, schrijven, rekenen, de natuur en de omgeving te leren kennen, basisvaardigheden opdoen,  ... .

Het College Jean Jacques Legrand telt ruim 600 leerlingen. Deze school ontvangt jaarlijks een financiële bijdrage via Finado om het nodige schoolmateriaal aan te schaffen.

2007-2008: er werden klassen bijgebouwd en ingericht omdat het aantal leerlingen toenam.

 

Door de aardbeving van 12 januari 2010 werd deze school echter volledig verwoest.  

 

2010-2011:

- op de huidige locatie mocht niet gebouwd worden

- er werd een terrein gekocht in de buurt voor 10.000 USD

- het schoolgebouw werd opgetrokken (9 klassen, een lokaal voor de directie en een kookruimte)

- er werden 4 latrines gebouwd

- de school beschikt over zuiver drinkwater

 

De betrokken gemeenschap beschikt opnieuw over een schoolgebouw waar kleuter - lager - en  secundaire onderwijs wordt gegeven en waar dagelijks een maaltijd aan de kinderen wordt aangeboden.

 

2012-2013:

- de buitenmuren werden bezet

- de leerlingen krijgen dagelijks een goede, warme maaltijd aangeboden

 

Mei 2013: tijdens het werkbezoek werd schoolmateriaal aangekocht in het bedrijf 'Henri Deschamps' te Port-au-Prince. De leerlingen zullen het nieuwe schooljaar beginnen met het nodige schoolmateriaal zoals schriftjes, balpennen, potloden,  ... .