Ecole Etzer Vilaire in Torbeck-Minet

Deze school, opgetrokken in 2013, werd erg beschadigd tijdens de doortocht van orkaan Matthew op 4 oktober 2016.

September 2018: de kinderen van Torbeck-Minet hebben terug toegang tot het onderwijs.
2017 – 2018: restauraties van de muren werden uitgevoerd en er werd een golfplaten dak bevestigd.
Tijdens het werkbezoek in september 2018 werd het nodige schoolmateriaal aangeschaft in de groothandel Henry Deschamps.

Toegang tot drinkbaar water voor de gemeenschap
September – oktober 2018: op het grondgebied van deze school werd een waterput geboord en een duurzame handpomp werd geplaatst. Deze waterpomp levert 160 liter zuiver drinkbaar water per minuut.

Voorziene activiteiten in 2020-2021

  • het pleisteren van de muren van het schoolgebouw
  • het beter inrichten van de klassen
  • de heropbouw van het sanitair gebouw
  • het opvangen van het regenwater in een reservoir voor het onderhoud, het sanitair gebouw en voor irrigatie tijdens het droogseizoen.

Buiten de praktische uitvoering van de werkzaamheden is het de bedoeling dat de inwoners van Torbeck-Minet nauw betrokken worden bij de totstandkoming en het beheer van dit project.
De gebruikers zullen na de uitvoering van de werken in staat zijn om het gebouw zelf te beheren en te onderhouden.

In de school 'Etzer Vilaire' wordt extra aandacht besteed aan hygiëne en de preventie van ziekten door het drinken van besmet water, rivierwater, …

Na de doortocht van de orkaan Matthew:
       

Na de wederopbouw:
 
 

Het boren van de watreput: