CAEDSV - (Centre d’amélioration des enfants defavorisés Savanne-Bourg Verrettes)

De Centre d’amélioration des enfants défavorisés (CAEDSV) werd met middelen van FINADO in 2010 opgericht voor kinderen van extreem arme gezinnen in Verrettes.
Er werd een voedingsproject verbonden aan dit schoolproject (+ 400 kinderen).

Probleemstelling:

Door gebrek aan zuiver drinkwater en sanitair stijgt het aantal WASH-gerelateerde ziektes. De plattelandsbevolking van Verrettes moet een hele afstand te voet afleggen om water te vinden.

Samenvatting van het project:

Op het grondgebied van CAEDSV werd een waterput (voor de gemeenschap) en een sanitair gebouw opgetrokken. Via de daken van het schoolgebouw werd een systeem aangelegd om regenwater te bufferen in een groot reservoir voor het onderhoud en het sanitair.

Een waterput in deze regio kan een debiet hebben van 70 à 80 liter water per minuut en kan per dag aan 2500 à 3000 dorpelingen drinkbaar water leveren. In Haïti gebruikt men gemiddeld 8 à 10 liter per persoon per dag.