Bel Avenir Bacefop in Croix Hilaire

Bel  Avenir Bacefop in Croix Hilaire

In de school 'Bel Avenir Bacefop'  (kleuter en lager onderwijs – eerste graad van het secundair) wordt les gegeven aan ruim 200 kinderen van extreem arme gezinnen in Croix Hilaire (regio Petit-Goâve). Het oorspronkelijke schoolgebouw werd gedeeltelijk opgetrokken met financiële steun van Finado.
Tijdens de doortocht van orkaan Matthew op 4 oktober werd deze school beschadigd. De restauraties werden uitgevoerd.

Kort na de uitgevoerde restauraties van dit schoolgebouw, woedde in augustus 2017 een hevige brand bij de buren. De brand sloeg over naar de school en deze werd opnieuw vernield.

Er werd een nieuw schoolgebouw opgetrokken. Sinds 1 oktober 2018 hebben de leerlingen terug toegang tot kwaliteitsvol onderwijs.
De klassen werden ingericht. Er werden nieuwe schoolbanken aangeschaft. Het schoolmateriaal zoals schriften, leerboeken, schrijfgerief, enz. … werd aangekocht in de groothandel Henry Deschamps te Port-au-Prince.

De meeste kinderen zijn echter chronisch ondervoed. We bieden deze noodlijdende kinderen drie keer per week een maaltijd aan.  Deze maaltijden geven families en kinderen een bijkomende stimulans om naar school te blijven gaan.

Geplande werkzaamheden:
De bouw van een sanitair gebouw