11.11.11 start met 4de pijlerpanel

Sinds zaterdag 5 oktober hebben de 4de pijlerinitiatieven een nieuwe spreekbuis. Het 4de pijlerpanel wil iedereen samenbrengen die mee wil nadenken over de plaats van 4de pijlerinitiatieven in Vlaanderen. Op de startvergadering van het panel verkozen de 4de pijlers vijf woordvoerders die de 4de pijler vanaf nu zullen vertegenwoordigen in de Algemene Vergadering van 11.11.11.

De aanwezige 4de pijlers verkozen Marina Van Huffel (FINADO), Werner Sels (Ondernemers zonder Grenzen), Marjan Meganck (Helder vzw), Abdoulaye Souna Souley (S-EAU-S Sahel) en Annick De Smet (Vrienden Van Tamiha) als hun vertegenwoordigers in de Algemene Vergadering.

Het initiatief gaat uit van 11.11.11. “Als koepel van de Noord-Zuidbeweging wil 11.11.11 iedereen verenigen die in Vlaanderen opkomt voor het Zuiden: onze lokale vrijwilligers, de ngo’s en zeker ook de 4de pijler, want die hoort er gewoon bij.“ Zo lichtte Bogdan Vanden Berghe, directeur van 11.11.11, toe waarom de Noord-Zuidbeweging meer plaats wil maken voor de 4de pijler. Het panel is een adviesorgaan dat de standpunten van de 4de pijler zal vertolken bij beleidsmakers, overheden, ngo’s en binnen de structuren van de Noord-Zuidbeweging.

Elke 4de pijlerorganisatie kan aansluiten bij het 4de pijlerpanel door het Handvest van 11.11.11 te onderschrijven. Het panel zal slechts één keer per jaar samenkomen, maar wie zich aansluit, wordt ook tussendoor op de hoogte gehouden en geconsulteerd. Zo kan je meedenken over relevante onderwerpen en wordt je organisatie ook vertegenwoordigd.

Wil je bij het panel aansluiten, informeer dan bij het 4de pijlersteunpunt (info@4depijler – 02 536 19 51) of contacteer de vijf verkozen woordvoerders van het panel met je vragen en suggesties.