TEAM IN DEBREBIRHAN KRIJGT BEZOEK EN ONDERSTEUNING

Verleden week kon de groep van Yenetabet uitzonderlijk het Kamp voor Binnenlands ontheemden bezoeken in Debre Birhan. Het lokale team kon versterkt worden .... Finado ondersteunt de lokale werking Financieel.

Bij het bezoek op 9 maart waren de kinderen opnieuw gefocust op het programma van Yenetabet in samenwerking met het lokale team