TESFA FINADO ETHIOPIE NIEUWSBRIEF MAART APRIL MEI 2023

DEBREBIRHAN BROOD

Een uitgebreide nieuwsbrief deze keer. Nieuws over de projecten en peterschappen in Ethiopië, maar ook over de aktiviteiten in België.