Project 2020 – 2023 Heropbouw van watervoorziening en verbeterde toegang tot sanitair in Petit-Goâve (Ravine Pâques – Delatte)

Probleemstelling:
De toegangsgraad voor drinkbaar water en sanitair in het zuidwesten van Haïti is sterk gedaald. Waterschaarste bedreigt voedselzekerheid. Door gebrek aan drinkwater en sanitair stijgt het aantal WASH-gerelateerde ziektes.

Project:
Op drie grondgebieden van scholen die wederopgebouwd werden na de doortocht van orkaan Matthew (4/10/2016), met financiële steun van FINADO, zullen we een waterput en een sanitair gebouw optrekken voor de gemeenschap. Via de metalen dakpanelen van de scholen leggen we een systeem aan voor regenwateropvang voor het sanitair en irrigatie van de akkers tijdens het droge seizoen.

Verwachte resultaten:
Irrigatie van de akkers zorgt voor een toename van de opbrengst.
Geschat zal een waterput aan +2550 dorpelingen drinkbaar water leveren. Drie waterputten +7650 mensen.
Het sanitair zal de hygiënische toestand (+ 6000 personen) verbeteren en het schoolterrein zal onbezoedeld blijven.

Hoe ver staat het project vandaag?
Politieke onrust, manifestaties en wegblokkades veroorzaakten vertraging!
De putboringen, installeren van een waterpomp en de bouw van de omheining werd op drie sites succesvol gerealiseerd door de onderneming ATR.
Het water is schaars in het gebergte. In het projectvoorstel hadden we voorspeld dat we  +7650 mensen zouden bereiken met verbeterde toegang tot zuiver drinkwater.
Helaas bereiken we maar 3200 à 3500 personen.

Drie extra waterputten om het doel te bereiken:
FINADO en haar zuiderse partners hebben beslist om drie waterputten extra te bouwen in deze regio. De eerste waterput is ondertussen afgewerkt.
De volgende waterputten worden gebouwd in 2023 – 2024.
De sanitaire voorzieningen op de drie sites werden afgewerkt.
Het systeem voor regenwateropvang via de metalen dakpanelen van de scholen werd voorzien op de drie sites.