VEILIG WATER BLIJFT PRIORITEIT

Veilig drinkwater blijft een prioriteit voor VZW Finado. Zowel in Ethiopië als Haïti ondersteunt Finado projecten om gemeenschappen te voorzien van veilig drinkwater.

In boerengemeenschappen zijn de taken traditioneel verdeeld. Mannen werken op het land, vrouwen en meisjes zorgen voor water.

Vrouwen en meisjes leggen dagelijks kilometers af naar een bron, een aftappunt of een hoofdleiding. Nog voor de zon op komt vertrekken ze vanuit hun dorp. Soms is het middag wanneer ze terugkeren met hun zware last. Meisjes missen onderwijs... Of men kiest om water uit stilsaande poelen te nemen na het regenseizoen... wat leidt tot ziekte...

In Ethiopië, in de regio rond Debre Sina, ten noorden van de hoofstad Addis Abeba kwam de vraag van de boergengemeenschap van Enchene. Ze hadden een lokaal watercomité opgericht en gingen op zoek naar een partner om hun verzuchting... veilig drinkwater... te ondersteunen. De lokale overheid wilde het project mee steunen zodra ook een externe partner gevonden werd. Ze overtuigden het Ethiopische team van Finado... die de vraag doorspeelde nar België. Meer dan zeven kilomter waterleiding was nodig om af te takken van de hoofdleiding van Debre Sina naar Enchene. De landbouwers zouden al het werk leveren en zelf ook een deel van het bedrag verzamelen. Finado stapte mee in het project.

Gedurende maanden zwoegden de boeren afwisselend om sleuven te graven / hakken in de harde ondergrond... Finado financierde de leidingen en aftappunten. De overheid faciliteerde de aansluitingen op het net. Er kwamen er 13 verspreid over het hele dorp. Er werd een wateropslag voorzien die het dorp van veilig drinkwater zou voorzien in het geval er geen water op het net kan geleverd worden....

Het werkte inspirerend op de rondom gelegen boerengemeenschappen die met de overheid en Finado rond tafel gingen zitten. De leidingen werden verder doorgetrokken.

Nu richt Finado zijn peilen op de gemeenschap van Asfachew en Argaga. Hier beginnen we in het voorjaar van 2022 de bouw van nieuw klaslokalen... sanitair en veilig drinkwater !