Project 2020–2023-Heropbouw van watervoorziening en verbeterde toegang tot sanitair in Petit-Goâve (Ravine Pâques – Delatte)

De toegangsgraad voor drinkbaar water en sanitair in het zuidwesten van Haïti is sterk gedaald.
Waterschaarste bedreigt voedselzekerheid.
Door gebrek aan drinkwater en sanitair stijgt het aantal WASH-gerelateerde ziektes.

FINADO en haar zuiderse partnerorganisatie FONVIE zullen op 3 sites de toegang tot drinkwatervoorziening en sanitair verbeteren in de regio Petit-Goâve.

Op drie grondgebieden van scholen die wederopgebouwd werden na de doortocht van orkaan Matthew (4/10/2016), met financiële steun van FINADO, zullen we een waterput en een sanitair gebouw optrekken voor de gemeenschap.

Via de metalen dakpanelen van de scholen leggen we een systeem aan voor regenwateropvang voor het sanitair en irrigatie van de akkers tijdens het droge seizoen. Irrigatie van de akkers kan de opbrengst per ha doen verdubbelen.

Eén waterput levert per dag zuiver, drinkbaar water aan +2550 dorpelingen. Drie waterputten +7650 mensen.

Het sanitair zal de hygiënische toestand (+ 6000 personen) verbeteren en het schoolterrein zal onbezoedeld blijven.

Timing van het project: 01/02/2020 – 01/02/2023

Deelproject 2021:  de bouw van sanitaire voorzieningen en de installatie voor het opvangen van het regenwater op site2