Duurzame Ontwikkelingsdoelen - Sustainable Development Goals of SDG’s

Op 27 september 2015 legde de Verenigde Naties 17 nieuwe doelstellingen vast voor een duurzame, menselijke ontwikkeling van de wereld tot 2030. Deze doelstellingen worden ook  Sustainable Development Goals of SDG’s genoemd en zijn de opvolgers van de 8 Millenniumdoelstellingen (MDG’s). De duurzame ontwikkelingsdoelstellingen gelden voor alle landen in de wereld. Ze moeten onze maatschappij in de richting stuwen die er zowel economisch, sociaal als op ecologisch vlak er op vooruitgaat, en dit in een veilige en vredevolle omgeving. Dit zijn dan ook de 5 pijlers van de duurzame ontwikkelingsdoelstellingen.

Iedere burger, ondernemingen, organisaties, ….. worden geacht zijn/haar steentje bij te dragen.

FINADO-projecten leveren alvast hun bijdrage aan deze duurzame doelstellingen, vooral aan SDG ‘s 1,2,3,4,5,6,13 en 17.

SDG 1: Beëindig armoede
SDG 2: Beëindig honger, bereik voedselveiligheid, verbeterde voeding en bevorder duurzame landbouw
SDG 3: Verzeker een gezond leven en bevorder welzijn voor iedereen op elke leeftijd
SDG 4: Verzeker inclusief kwaliteitsonderwijs voor allen en bevorder levenslang leren (inclusief = toegankelijk voor allen: gelijke toegang voor meisjes, minderheidsgroepen, armen...)
SDG 5: Bereik gendergelijkheid en geef meer macht aan vrouwen en meisjes
SDG 6: Verzeker toegang tot water en sanitair voor iedereen
SDG 7: Verzeker toegang tot betaalbare, betrouwbare, duurzame en moderne energie voor iedereen
SDG 8: Bevorder inclusieve en duurzame economische groei, tewerkstelling en degelijk werk voor iedereen
SDG 9: Bouw veerkrachtige infrastructuur, bevorder duurzame industrialisering en stimuleer innovatie (veerkrachtig = 'resilient': schokbestendig, standvastig, solide...)
SDG 10: Verminder ongelijkheid binnen en tussen landen
SDG 11: Maak steden inclusief, veilig, veerkrachtig en duurzaam
SDG 12: Verzeker duurzame consumptie en productiemethodes
SDG 13: Neem dringend actie om de klimaatverandering en zijn impact te bestrijden
SDG 14: Bewaar en maak duurzaam gebruik van de oceanen, de zeeën en de maritieme hulpbronnen
SDG 15: Beheer de bossen duurzaam, bestrijd woestijnvorming, stop de verarming van de bodem en keer ze om, stop het verlies van de biodiversiteit
SDG 16: Bevorder rechtvaardige, vreedzame en inclusieve maatschappijen
SDG 17: Revitaliseer het wereldwijd partnerschap voor duurzame ontwikkeling

 

SDG 1: het uitroeien van armoede in al haar vormen en overal ter wereld.
Het VN-Ontwikkelingsprogramma (UNDP) stelt dat wereldwijd 1,2 miljard mensen onder de armoedegrens leven, dit wil zeggen dat ze met minder dan $1,25 per dag moeten rondkomen.
FINADO organiseert ‘peterschappen’, een financieel engagement naar een kind en zijn of haar familie. Arme gezinnen een betere toekomst bieden in hun eigen milieu is het doel van deze betrokkenheid.

SDG 2: beëindig honger, bereik voedselzekerheid en verbeterde voeding en promoot duurzame landbouw.
Deze doelstelling richt zich voornamelijk op gezinnen in kwetsbare situaties. Hun kinderen lijden vaak aan chronische ondervoeding en groeistoornissen.
FINADO tracht deze problematiek te voorkomen door het organiseren van voedingsprojecten. We ondersteunen tegelijk de lokale landbouwers door de voedingsproducten zoals fruit, rijst, bonen en andere groenten bij hen aan te kopen.

SDG 3: verzeker een goede gezondheid en welzijn.
De meeste baby’s komen op het platte land in Haïti ter wereld in het hutje van de moeder of grootmoeder, vaak met de hulp van een traditionele vroedvrouw. De bevolking staat bloot aan vele ziektes, zoals aids, malaria, dengue, tyfus, cholera, e.a. . Een ‘peterschap’ verzekert de toegang tot medische zorg.
In de voeding en vormingscentra worden opleidingen over hygiëne, gezinsplanning en de preventie voor ziektes  op touw gezet.

SDG 4: gelijke toegang tot kwaliteitsvol onderwijs.
In ontwikkelingslanden heeft één op zes kinderen geen toegang tot basisonderwijs.
FINADO besteedt extra aandacht aan onderwijs. In scholen opgetrokken via FINADO en haar zuiderse partners zijn alle kinderen welkom. Jaarlijks worden de scholen voorzien van het nodige schoolmateriaal. Zij bieden basisvoorzieningen zoals voeding, zuiver drinkbaar water en sanitair.

SDG 5: bereik gendergelijkheid en empowerment voor alle vrouwen en meisjes.
Bij het realiseren van projecten stimuleren Finado en haar partners de gelijkheid van mannen en vrouwen. Trouwens SDG 5 kunnen we alleen bereiken als vrouwen gelijke toegang hebben tot gezondheidszorg, onderwijs en economische middelen. Zowel mannen als vrouwen kunnen hun mening en kritiek geven bij alle activiteiten van het FINADO-project.


SDG 6: toegang tot schoon water en sanitair voor iedereen
De plattelandsbevolking in Haïti moet vaak uren stappen om water te vinden, wat dan meestal nog te vuil is voor het huishoudelijk gebruik. De meeste dorpelingen hebben geen latrine en doen hun behoefte in de buurt van hun verblijfplaats, met als gevolg de verspreiding van bacteriën en andere besmettelijke ziekteverwekkers.
Schoon water is een vereiste wanneer we de verspreiding van water gerelateerde ziekten willen verminderen.


FINADO en haar partners verbeteren de toegang tot water- en sanitaire voorzieningen in de regio’s waar we actief zijn.
Op het grondgebied van onze scholen voorzien we steeds een waterput met duurzame handpomp en een sanitair gebouw. Via de daken van de scholen wordt het regenwater opgevangen in een reservoir voor het onderhoud, het toiletgebouw en voor irrigatie tijdens het droogseizoen. De toegang  tot zuiver drinkwater en sanitatie is verzekerd voor de gemeenschap.


SDG 13: neem dringend actie om klimaatverandering en haar impact te bestrijden
Haïti behoort tot de meest kwetsbare landen van de klimaatwijziging. Door de opwarming van de aarde neemt de intensiteit van tropische stormen en grondverschuivingen toe. Hierdoor stijgt de frequentie van de ziektes die overgebracht worden via besmette waterbronnen, waaronder cholera. Tijdens sensibiliserende activiteiten worden de dorpelingen op de hoogte gebracht over de negatieve gevolgen van de klimaatopwarming.

SDG 17: versterk het wereldwijd partnerschap voor duurzame ontwikkeling
De Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen (SDG) kunnen enkel gerealiseerd worden met een sterk engagement voor internationale partnerschappen en samenwerking.
FINADO vzw werkt sinds 1998 samen met plaatselijke, erkende partnerorganisaties.