Ontmoeting met petekinderen in Vietnam 2012

De contactpersoon in Vietnam, Dhr. Dac, had alles geregeld om zoveel mogelijk sponsorouders te ontmoeten binnen een redelijk tijdspanne. In Vietnam reis je niet zomaar van hier naar daar. Voor vele gebieden heb je een ‘permit’ nodig. Dit vraagt heel wat administratieve rompslomp en is ook heel tijdrovend. Vandaar dat dhr. Dac de families die door Belgische mensen gesponsord worden, uitnodigt in Hanoi. Hij had een ontvangsthal gereserveerd in een hotel en toen we toekwamen zaten er al heel wat mama’s, een enkele papa en een aantal studenten geduldig te wachten op de komst van Ann.

De families mochten bij mevrouw Dac om hun centen en daarna kwamen ze één voor één bij Ann voor een gesprek. Daarna werd er van iedereen een fotoshoot gemaakt door Annemie. In het begin liep alles gesmeerd, ze kwamen netjes na elkaar maar al vlug stonden ze met heel wat mama’s rond Ann. Ze waren allemaal nieuwsgierig of er voor hen nieuws was uit België, een bemoedigend briefje of een leuke foto. We genoten van de blije gezichten en konden niet zo goed weg met ontgoochelde gezichten van  mensen die geen nieuws kregen.

De secretaresse Thu Hien had haar handen vol om de mensen aan te sporen geduldig hun beurt af te wachten zodat Ann de kans kreeg met iedereen een behoorlijke babbel te doen. In België zit men immers ook vol ongeduld te wachten op nieuws over het petekind en zijn/haar familie. Het is voor Ann bijna de enige mogelijkheid om feedback mee te brengen.

Beste sponsorouders in België : Het is echt belangrijk om een briefje of een foto mee te geven met de mensen van Finado. Jullie Finado-familie in Vietnam waardeert niet alleen jullie financiële ondersteuning maar ook een tastbaar teken van betrokkenheid.