Haïti nieuws

dinsdag, 14 augustus, 2012 - 14:10

Het sterftecijfer is hoog in Haïti. De bevolking staat bloot aan ondervoeding en vele ziekten, zoals aids, malaria, TBC, tyfus, herpes, filariosa, cholera, congonctivite, besmettelijke huidziektes, enz … . Gemiddeld baart een vrouw vier tot zes kinderen (of meer). Het gebruik van anticonceptie-middelen is laag. Talrijke vrouwen sterven ten gevolge van zwangerschap of bevalling, verwondingen, besmetting, te snel na elkaar volgende zwangerschappen, beperkte gezondheidszorg. Er is een gebrek aan controle op seksueel overdraagbare ziektes. Haïti telt een hoog aantal tienerzwangerschappen.

donderdag, 12 juli, 2012 - 14:45

Voedingsprojecten verbonden aan onze schoolprojecten

Volgens de Voedsel- en Landbouworganisatie van de VN (FAO) is Haïti een land waar een hoog percentage van de bevolking lijdt aan chronisch voedseltekort. De mensen verdienen te weinig om zich in de minimale dagelijkse calorieënbehoefte te kunnen verschaffen. Deze situatie leidt tot een hoog sterftecijfer.

donderdag, 12 juli, 2012 - 00:00

Het aantal moeders dat tijdens of kort na de bevalling sterft is sinds 2000 toegenomen in Haïti. De medische zorg rond de zwangerschap is slecht. Volgens Artsen zonder Grenzen zou slechts vijfentwintig procent van het aantal bevallingen gebeuren in aanwezigheid van medisch personeel. Talrijke vrouwen hebben wegens financiële tekorten geen mogelijkheid om een dokter te bezoeken of wonen op te grote afstand van het ziekenhuis. De meeste baby’s komen ter wereld in het huis van de moeder of grootmoeder met de hulp van een traditionele vroedvrouw.
 

woensdag, 25 januari, 2012 - 12:40

Het principe van integrale hulpverlening houdt rekening met verschillende contexten van de hulpvrager. FINADO denkt niet alleen aan het hulpvragende gezin, maar ook aan de buurt en familie en de maatschappij.

FINADO biedt hulp op het vlak van gezondheid, onderwijs, water- en sanitaire voorzieningen, aan de meest kwetsbare gezinnen in de gemeenschap.

Bij het organiseren van projecten wordt de doelgroep nauw bij het project betrokken.

Pagina's