Ethiopië nieuws

zondag, 4 december, 2022 - 11:40

De funderingen van de bestaande gebouwen waren in te slechte staat om opnieuw gebruikt te worden. Er werd dan ook gekozen voor de veiligste oplossing... het maken van diepere en stabiele funderingen.

De werken zijn nu in de laatste afwerkingsfasse.

Finado verwacht nu ook een projectvoorstel van het lokaal comité en de school voor de inrichting van de klassen.

Het project ontving o.a. steun van de Provincie Oost-Vlaanderen

woensdag, 21 september, 2022 - 17:18

Amabassadeur Herut ontving op 21 september Filip, Seyum en Lidya in de Ethiopische Ambassade te Brussel.

Ze benadrukt het feit dat Finado nu reeds twintig jaar een bijzondere plaats inneemt in het leven van zoveel kinderen.

Seyum en Lidya vertelden over de verschillende schoolprojecten,  het brengen van drinkbaar water.

Vooral de samenwerking met Yenetabet viel in goede aarde bij de Ambassadeur en haar team.

Na Ethiopische sushi (rolletjes met injerra en shiro, injerra en rode biet...) was er natuurlijk ook een traditionele koffie.

woensdag, 21 september, 2022 - 17:12

Zondagavond 18 september vonden een negentigtal sponsors, sympathisanten en vrienden de weg naar de Oude Schrijnwerkerij. Het was een unieke gelegenheid om kennis te maken met Seyum en Lidya die in Ethiopië aan de kar van Finado trekken.

Ook Yohannes en Dagim van Yenetabet waren aanwezig en konden hun programma voor psychologische ondersteuning van vooral kinderen in vluchtgelingenkampen uit de doeken doen.

Onder de aanwezigen dhr Berihan van de Ethiopische Ambassade, een afgevaardigde van Rotary Wetten en een groep dames van Zonta Dendermonde.

woensdag, 14 september, 2022 - 07:56

Werkgroep Finado Ethiopie stelde op 13 september het project Yenetabet voor aan de Mondiale Raad van de Gemeente Berlare.

Lidya Hailu, medewerkster van Finado Ethiopia in Addis Abeba (Ethiopia) gaf tijdens de vergadering een opsomming van de lopende projecten in Ethiopië :

- het Warme Maaltijdenproject in de Emanuel School in Wonji Shoa

- de bouw van nieuw klassen in Asfache en Argaga in de buurt van Debre Sina

- de permanente steun aan het Nehemia Autsme Centrum en Zewditu Meshesha

zaterdag, 10 september, 2022 - 18:11

De Finado Quiz op 9 september lokte 55 ploegen... of 220 deelnemers.

Heel bijzonder was dat onze Ethiopische medewerker Seyum de openingsvraag stelde.... en Lidya de slotvraag.... 'in het Nederlands !!!'

Voor de eerste ploegen waren er telkens 4 restaurantbonnen

De voorlaatste ploeg kregen 4 wekkers... zodat ze de volgend keer wakkerder kunnen deelnemen

De laatste ploeg ging met 4 memorysticks naar huis... zodat ze wat geheugen kunne opslaan

maandag, 5 september, 2022 - 21:49

Op 2 september organiseerden Jan en Rikki in Erps Kwerps een onmoetingsmoment met onze Ethiopische medewerkers Seyum en Lidya

Jan stelde iedereen voor. Filip en Greta gingen dieper in op de projecten... Jan, Seyum en Lidya dan weer meer op de peterschappen

Een video toonde een aantal succesverhalen uit de peterschappen.

Er werd ook een korte film vertoond over het bezoek van Yenetabet aan één van de kampen voor inlands ontheemden.

Daarna kon iedereen persoonlijk met de medewerkers spreken bij een drankje.

dinsdag, 30 augustus, 2022 - 22:54

Onze medewerkers Seyum en Lidya zijn op bezoek in België. We willen jullie de gelegenheid geven om hen te ontmoeten.

Op zondag 18 september organiseren we een fundraising ten voordele van Yenetabet.

U betaalt 50 eur per persoon en u krijgt een aperitief , injera, dessert en een drankje bij het eten. Maar vooral steunt u een fantastich project!

We hopen u van harte te mogen verwelkomen tussen 17 en 20 uur. We sluiten af om 22 uur.

Plaats : Oude Schrijnwerkerij, E. Hertecantlaan 90 te 9290 Berlare

donderdag, 18 augustus, 2022 - 11:04

We verwelkomen onze Ethiopische medewerkrers Seyum Mamo en Lidya Hailu bij hun bezoek aan België.

Natuurlijk geven we hen ook de tijd om langs te gaan bij familie en vrienden.

Op het programma staan vergaderingen met Charlotte, Anne Mie, Jan en Rikki over de opvolging van de peterschappen, een vergadering met het voltallige team in België en meer specifiek over de projecten met Filip en Greta

Ze ontvingen ook een uitnodigingen van Mondiale Raad Berlare om de werking toe te lichten....

donderdag, 18 augustus, 2022 - 10:59

Finado verkreeg op 25 juli 2022 een nieuwe registratie als Foreign Organisation in Ethiopië.

Deze registratie is verbonden aan een aantal voorwaarden, waaronder een strikte monitoring door de overheid op de uitgaven.

Binnen het kader van de Ethiopische wetgeving kan Finado peterschappen organiseren en opvolgen, de uitbouw van scholen ondersteunen, zorgen voor drinkbaar water....

donderdag, 18 augustus, 2022 - 10:52

Het Centrum voor kinderen met Autisme Nehemia en het tehuis van Mevrouw Zewditu kregen in juli bezoek van Yenetabet

Via spel en kunst probeert de organisatie kinderen een zorgeloze dag te bieden. De organisatie richt zich op de eerste plaats op kinderen in Kampen voor Binnelands ontheemden... maar op vraag van Finado ook op kinderen die in een gezinsvervangend tehuis wonen....

Daarnaast bezocht Yenetabet ook een vijftal kampen in de buurt van Debre Birhan.

Fiando zorgde niet enkel voor didactisch materiaal maar ook voor een versnapering voor de kinderen.